<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna feirer

I fjor fikk jeg storfint besøk til bursdagen min - selveste Bill og Kofi tok seg en tur. Riktignok hadde jeg dessverre ikke tid til å møte dem, men det var jo fryktelig hyggelig at de kom innom Oslo likevel.

I år derimot, får jeg mye finere besøk, for i morgen (på bursdagen min altså) kommer Kjæresten hit. Det blir så stas det, jeg er både yr og ør av lutter glede og så boblete og lykkelig at det er til å bli kvalm av. Jeg har vært inne på yr.no ca tjue ganger om dagen denne uken og nå ser det ut til at det kan bli noe i nærheten av parkvær i helgen. Hurra for det!

Som jeg har nevnt før så skal Frøken Fräken og jeg feire bursdagene våre i hennes fabelaktige hage på lørdag, med gode venner og ballonger og cava i lange baner. Homovennen har sagt seg villig til å være dj, så da bør både Nouvelle Vague, Koop og Vampire Weekend være bankers. Etter helga skal jeg fortelle dere om gaven som Frøken Fräken får, for den er faktisk ganske lur.

Men nå blir det helt stille herfra i noen dager, mens jeg er opptatt med bursdagsfest og klining i parken. Hih!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Thomas Sier:

Våren er så fin når den er bra. Gratulerer med årsopprykk og greier!

 
 
Anonymous Eugenie Sier:

Gratulerer med dagen!

Hilsen Eugenie, som også har bursdag i dag, og som har spist kake til frokost :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Gratulerer med dagen!

 
 
Anonymous ulme Sier:

Happy, happy!

Håper du får en kjempefin bursdag, ei topp feiring med frøkna og verdens beste parkvær til deg og Kjæresten (må være fint å være kjæresten med stor k). :-)

 
 
Anonymous O! Sier:

Gratulerer så mye....

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Gratulerer med dagen, den uslåelige makeløse frøken! Ingen er så god som du! :-)

kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Tusen takk alle dere snillinger!

 

Svare?