<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kanda Bongo Man: YolandaMannen som får meg til å danse om dagen heter Kanda Bongo Man og er en soukous-musiker fra DR Kongo. Han har gitt ut intet mindre enn seksten album siden debuten i 1981 og spilte blant annet på Live 8: Africa calling-konserten i Cornwall i 2005.

Soukous-musikk stammer fra de to Kongo-landene (DR Kongo og Republikken Kongo) og er en slags afrikansk rumba. Vår mann revolusjonerte soukous ved å legge til gitarsoloer etter hvert eneste vers i sangene sine, noe som ble starten på den danserytmen som heter kwassa kwassa. Oppvakte lesere husker kanskje Vampire Weekend som var makeløs musikk i januar i år med sangen Cape Cod Kwassa Kwassa. Hvis jeg har forstått det hele riktig så er kwassa kwassa den bevegelsen jentene i Yolanda- videoen gjør når de beveger hoftene frem og tilbake og lar hendene følge hoftebevegelsene.

Yolanda er fra platen Welcome to South Africa fra 1995 (hvorfor han ønsker velkommen til Sør-Afrika når han kommer fra DR Kongo, aner jeg ikke). Videoen er muligens ørlite cheesy, men ikke kom her og si at du ikke blir glad av å se den! Ok, så kunne Kanda Bongo Man kanskje spart seg for dressen med det røde magebeltet, men musikken og jentene veier mer enn godt nok opp for dette. Her snakker vi seriøs schwung i hofta!

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Sif Sier:

Fra en Zimbabwenerd til en Kongonerd:
Oliver Mtukudzi :D

 
 
Anonymous Anonym Sier:

He he. Schwung, schwung! Og god 17.mai!! :-)

kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sif: hey, kult! og den vidoen var noe mer gjennomarbeidet enn den til kanda bongo man, haha! :-)

krissy: takk, håper du også har hatt en fin 17. mai! :-)

 

Svare?