<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hva skjer 2. juni?

I dag fikk jeg melding fra Homovennen med spørsmål om jeg har planer 2. juni. Jeg svarte at det har jeg ikke og lurte på hvorfor han ville vite det (riktignok er han en mann som er glad i å planlegge, men vi pleier likevel ikke å lage kaffeavtaler to uker i forveien). Svaret jeg fikk var dette:

"Det trenger ikke du å vite på dette tidspunkt. Hold av kvelden bare ;-)"

Åh, så usannsynlig dårlig gjort! Kan man gjøre sånt, er det lov? Jeg har tenkt så det har knaket i hele dag men kan ikke komme opp med en eneste sannsynlig forklaring på den kryptiske meldingen. Jeg har bursdag på fredag som skal feires med brask og bram på lørdag, så det kan ikke være det - og ikke skal jeg gifte meg, så det er definitivt ikke noe utdrikkingslag på gang. Og flere alternativer klarer jeg rett og slett ikke å komme på, så derfor kaster jeg ballen over til dere og håper at noen av dere kan tenke ut noe klokt om hva Homovennen har i gjære. Å vente helt til 2. juni før jeg finner det ut er jo nærmest tortur for en stakkars utålmodig kontrollfrik.

(Jada, jeg er fullstendig klar over at jeg helt sikkert blåser dette ut av alle proporsjoner og at jeg garantert kommer til å bli kjempeskuffa når jeg finner ut hva det hele dreier seg om. Men hei, det er jo moro så lenge det varer!)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Eller du gir han innspill til å finne på noe enda bedre når han leser bloggen din...


kan det være noe av dette? http://www.underskog.no/kalender/liste/2008/6/2

 
 
Blogger Tonita Sier:

Kjære frøken,

det er da typisk - med den søte tegningen du har - og det du så skriver - så er min først tanke: "Oh - om jeg var i dine sko!"

Ikke tenk mer - Homovennen (- oh som jeg ønsker han var min homovenn) har en vidunderlig overraskelse til deg. Og jeg gleder meg vanvittig til å lese om den - etter 2 juni.

(Jeg følger med fra ferieheimen ved Middelhavet også vet du - nå suser du dessuten rett inn i min RSS-reader - det skulle min mormor ha visst det ... verre enn elektrisitet og telefon)

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Kanskje han skal gifte seg? :o}

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Jeg tror ikke man skal forkaste "gifte deg"-teorien riktig enda. Man har alle lest om hun som v�knet en morgen og var plutselig gift. (Har vi ikke?)

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Kanskje det skal feires noe jubileum, som ny jobb, ny leilighet, sambo eller lignende

 
 
Blogger frikke Sier:

åhh.. slikt er jo kjempespennende og får en til å tenke de utroligste ting som skal skje denne dagen. For min del er 2. juni en familiebursdagsdag. Min far blir 59 år og min eks blir 37 år.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: haha, kanskje han bare sendte meldingen uten å egentlig ha en plan? det er skikkelig ondt!

underskogkalenderen er et godt tips, men jeg finner ikke noe der som det er noe poeng at jeg ikke vet om på forhånd..

kjære tonita: mine sko, hvorfor det - nå som du er på ferie og alt! kan tenke meg at homovennen blir ganske kry når han ser hvor poppis han er :-)

grattis med rss-leser!

sorgenfri: homovennen? da står ikke verden til påske :-D

petter johan: jeg har aldri lest om henne og krysser fingre for at det ikke blir jeg som blir den historien!

etaktuarliv: men hvorfor får jeg ikke vite hva det er da? jeg er jo kjempeflink til å være med å planlegge for eksempel..?

frikke: haha, kanskje jeg skal i bursdag til faren din? det hadde vært noe! :-D

 
 
Blogger Snåta Sier:

Jeg skal se Brand på Nationaltheatret mandag 2.juni. Kanskje du også skal det...?

Eller så skal han kanskje ha deg med på en "mandag morra blues"...?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

snåta: hei og velkommen hit! brand på nationaltheateret hadde sikkert vært stas.. men hvorfor skulle det være hemmelig mon tro?

mandag morra blues som må planlegges to uker i forveien vitner om at noe morsomt skal skje helgen før - som jeg ikke er invitert til. hmpfr!

 
 
Anonymous Thomas Sier:

Jeg støtter forestillingsteorien. Operaballetten ftw! De ballettene til Jirí Kylián ser ganske fine ut, faktisk, jeg har sett noen utdrag derfra.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Nå ble jeg oså nysgjerrig?
Kanskje han har kjøpt seg et steindyrt, svææært stereoanlegg, som han bare sikler etter å vise fram. Se ikke vekk fra at lønningsposen hans kommer inn i juni, ergo inviterer han deg dagen etter alt er i hus. Er ikke gutter litt slik da? All oppmerksomhet, med litt blinlgs i hus?
men ellers hper jeg han har litt vett og evt har en ekstra overraskelse til deg i tillegg!! :-) Frotell oss når du vet!!

kri

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Og i dag får du vite det..! Jeg er spent jeg og. :)

 

Svare?