<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Vampire Weekend: Cape Cod Kwassa KwassaKjerringtriks er ikke det samme som kjerringråd. Det første omfatter gjerne hvitløk, ingefær og eddik og er noe farmoren din sverget til i dypeste alvor. Kjerringtriks er mye morsommere - i dag har jeg for eksempel funnet følgende som hjelper deg å bli frisk av influensa: Vask håret, ta på kjole og smink deg litt. Gå på butikken og sørg for å tilfeldigvis møte en gammel venn du ikke har sett på hundretusen år. Kom hjem og oppdag et nytt favorittband.

Vampire Weekend er et New York-band som spiller en blanding av indie-pop og afrikanske rytmer. Kan det bli bedre? Ja, det kan det faktisk - Cape Cod Kwassa Kwassa som er dagens makeløse musikk henter inspirasjon fra den kongolesiske musikksjangeren soukous, og for en Kongo-nerd som meg er dette jo hur stor som hälst!

Vampire Weekend beskriver selv musikken sin som "Upper West Side Soweto" og har gitt ut en EP i 2007 før debutalbumet som nettopp har kommet ut. For de av dere som syntes dette ble litt i overkant gladetnisk, kan jeg berolige med at Cape Cod Kwassa Kwassa nok er den mest afrikanske sangen på platen.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Kwassa kwassa er ikke det en egen "hiphop" sjanger, först sett i SörAfrika? Mulig jeg tar feil....

 
 
Blogger Örn Sier:

Se der, jammen tok jeg feil! Wiki derimot, vet jo alt som vite behöves... og litt til.
Kwassa kwassa er en egen dans fra Kongo. Beklager det feil skjæret.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Feil eller riktig, nå har du hvertfall inspirert meg til å både lese om og høre på kwassa kwassa og soukous i massevis. Strålende, takk! Musikk fra Kongo på youtube, hvem hadde trodd? :-D

 
 
Blogger elx Sier:

Aldeles fortreffelig album hvor over halvparten av låtene på albumet er inne på favorittlisten på 'Poden allerede.

 
 

Svare?