<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Nouvelle Vague: Dancing with myselfHurra, jeg har vært på konsert med Nouvelle Vague! Det er et fransk musikk-kollektiv som spiller bossanova-versjoner av kjente punk/rock/new wave-sanger, eksempelvis Love will tear us apart (Joy Division), Just can't get enough (Depeche Mode), Pride - in the name of love (U2) og Heart of glass (Blondie). De har gitt ut tre album siden debuten i 2004 og på sitt siste album har de faktisk gått hen og covret The last trick av Anja Garbarek.

Dagens makeløse musikk er imidlertid Dancing with myself, først utgitt av Generation X og rett etterpå av Billy Idol som soloartist (oi, så vanskelig det var å velge sang i dag, til tross for at det ikke fins en eneste offisiell musikkvideo med Nouvelle Vague). Dette er sommerkjolemusikk så det holder. Jeg kjenner at jeg får skumle planer om å okkupere Frøken Fräkens deilige hage nærmest på permanent basis fra mai til september i år, og ser tydelig for meg meg selv med sommerkjole og bare føtter mens jeg drikker cava til jeg stuper og, vel - danser med meg selv. Hurra!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous fr�ken fr�ken Sier:

Du kan jo alltids f� danse med meg, da, men bare hvis du ikke okkuperer hagen for okkupasjon er som regel et tegn p� konflikt og det er vel ikke n�dvendig? Dessuten passer det ikke helt sammen med ideen og peace&love som jeg hadde sett for meg i hagen i sommer.
Ogs� m� vi ha s�nne store hippiesommerkjoler. Hurra!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ingen fare, det blir en veldig konfliktløs sitt-ned-aksjon med peace & love i lange baner. store hippiesommerkjoler er selvskrevne, og så må vi ha løvetannkranser i håret.

*klapper begeistret i hendene*

 
 
Anonymous AlterEgo Sier:

Kan jeg ogsaa komme? Med hippiekjole og blomster i haaret? Hoeres veldig fristende ut... ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Selvsagt! Vi lager jentefest i hagen til Frøken Fräken, det blir veldig bra :-)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Suverent! Skal jeg ta med noe mer enn drikke? En potetsalat kanskje, hvis vi skal grille eller noe...?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Potetsalat er strålende, ellers tror jeg vi har det meste. Oppmøte blir når sommeren har kommet, hurra!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Midten av juni, med andre ord, naar det er Norwegian Wood. Saa fint; da er jeg nemlig i tigerstaden:)

*inanonstalkerwayofcourse*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

midten av juni passer veldig bra, det er bare å ta med cava og potetsalat og møte opp! (og så håper jeg frøken fräken tilgir at jeg driver og inviterer folk til hennes hage..?)

 
 
Blogger Frøken Aberlour Sier:

ååh! jeg var der også! glimrende, glitrende konsert var det :D seksi damer også. hihi.

 

Svare?