<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Helt av hengslene

Dagen i dag startet ikke så bra, som dere ser. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men i det siste har jeg liksom blitt frøken slumseklums. Tidligere i sommer har både speil og servise gått i gulvet - og i dag altså min søte enkopps-presskanne. On the bright side så ble det så mye kaffe da jeg lagde i trakteren at jeg ikke rakk å drikke opp alt hjemme og kunne dermed spasere ut døren med varm drikke i min fantastiske rosa termokopp.

Og dagen tok seg også betraktelig opp etter hvert; rødvin i sola på Løkka med Homovennen er jo alltid en finfin tidtrøyte. Mens vi satt der kom en kar forbi og delte generøst ut løpesedler hvor det stod at han kunne hjelpe oss med nær sagt hva det skulle være. Han returnerer din elskede dersom du har mistet vedkommende, ordner opp i samlivsproblemer, bryter forbannelser og renser hjemmet ditt for negativ energi. Hundre prosent suksess garanterer han også. Det er nesten for godt til å være sant - og det dagen etter at jeg vant 750 000 Pund hos British National Lottery. Jeg som ikke har spilt hos dem en gang!

Jeg sier som Pelle og Proffen: Har verden gått helt av hengslene eller?

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Sorgenfri Sier:

Det er jammen fantastisk at det finnes generøse mennesker som villig deler seg selv og sine talenter med fremmede mennesker.
Til og med de som ikke har spurt.
Kanskje han syntes det så ut som om dere trengte hans hjelp?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Haha ja, kanskje vi så litt lost ut der vi satt? Mer sannsynlig er det nok at han delte ut til alle som ville ta i mot (og forsåvidt til de som ikke ville også).

Men man kan jo lure litt på om det er Løkka som er det beste markedet for denslags, særlig når det stod at mannen trengte tolk for å dele ut sine råd på norsk?

 

Svare?