<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Min ubrukelige homovenn

Det sies at alle jenter bør ha en homofil venn. Ikke skjønner jeg hvorfor. Jeg har en, og han er helt ubrukelig.

Ikke har han peiling på styling og make-up. Ikke kan han navnet på noen it-vesker og hva hæler angår så syns han alltid at mine er for høye og upraktiske. Når vi er på homobar sammen og jeg vil danse til Carola/Abba/Grand Prix-sanger så himler han med øynene og sier at det er dårlig musikk. Vi griner aldri sammen i fylla og forteller hverandre hvor glade vi er i hverandre, og han foretrekker øl og svart kaffe fremfor hvitvin og urtete. Min homovenn kjenner en drøss med folk, men stort sett er det bare jenter og andre homoer. Snakk om ubrukelig vennekrets! Dessuten er han ikke venn med meg fordi jeg alltid tar meg bra ut eller fordi jeg har god smak, men derimot fordi jeg er singel (det er han og) og fordi jeg godtar alt han foreslår uten å mukke (tror han).

Men han er ikke min venn fordi han er homo. Han er min venn fordi han har en uovertruffen selvironi, fordi han nesten alltid er med på det jeg foreslår (hah!) og fordi han lager en absurd god karrisuppe. Han er ikke den første som melder seg til å hjelpe meg med å olje vinduslåsene/fikse sykkelen/renske sluket på badet, men han forteller meg gjerne om ny musikk han har oppdaget og er himla god på meningsløs og svært underholdende mail-ping-pong. Han kan være like irriterende stille som en hvilken som helst hetero men det er aldri fordi han lurer på hvordan jeg ser ut naken. Og han har en svært sympatisk tiltro til at de fleste små ujevnheter etterhvert blir visket ut i den store kosmiske balansen.

Han er ikke min venn fordi han er homo. Han er min venn fordi han er et bra menneske. Rett og slett.

Update: Det var visst ikke bra nok å kalle maten han lager karrisuppe, jeg har nå fått beskjed om at retten heter mulligatawny. Nevnte jeg at han er den største systematikeren jeg vet om?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Trond Sier:

Meget fint innlegg. Jeg er foresten glad at mine homo vener ikke har åeiling eller er så inntresert iu makeup.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk og takk, vi får håpe han syns det samme selv :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Og det er sånne venner vi vil ha. Sånne som bare er bra i å være den de er - de som er bra i seg selv.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med noen gode venner, og mange bekjente

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Pfft, si fra når du har en homovenn som kan passe i homosamlingen min. Denne var virkelig ubrukelig :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Egoisten: Nemlig.

Minneapolise: Jeg vet, det er nesten så man begynner å lure på om denne homofilien egentlig bare er noe han skryter på seg :-)

 
 
Blogger tonita Sier:

Love, actually (if you can do without the sex)

 

Svare?