<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Fisking og shopping

Kjæresten og jeg har strengt tatt ikke så veldig mange felles interesser. Vi liker å sove lenge, drikke kaffe med rismelk og se musicaler på kino, men det er jo grenser for hvor ofte og lenge man kan holde på med noe av det.

Men noen felles interesser bør man jo ha og derfor ble jeg hoppende glad da jeg oppdaget den slående likheten mellom hvordan han utøver sin hobby (fisking) og jeg min (shopping). I motsetning til enkelte andre er vi nemlig ikke avhengige av å få napp for å ha det fint. Kjæresten er slett ikke fremmed for å bare stå og kaste en hel dag uten å få en eneste fisk, faktisk har jeg sett han "fiske" uten hverken vann eller fiskestang (teknikk kan man visst øve på uten noe av det jeg trodde var essensielt for fisking). På samme måte kan jeg gjerne gå og kikke i butikker en hel dag uten å kjøpe noe som helst og være riktig så fornøyd.

Selvsagt blir vi begge glade om vi får noe (jo større jo bedre), men det er altså ikke nødvendig. Han kaller det catch and release, jeg kan jo for eksempel kalle det try and release. Hvem ante at fisking og shopping var så nær beslektet?

Forøvrig virker det som å være en utbredt oppfatning (blant menn) at når man er på shopping og finner noe så innebærer det at man kjøper det. Det er jo helt feil. Man kan nemlig finne en hel masse og likevel ha selvinnsikt nok til å innse at man ikke trenger det/har råd til det. Sånn, da var det oppklart.

(Bildet viser Kjæresten som øver på kasteteknikk. Nærmeste fiskevann er minst tjue minutters gange unna.)

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous Kaptein Graaskjegg Sier:

Denna må jeg vise kona neste gang hun kommenterer at jeg har kjøpt noe mer "fiskegreier" som hun kaller det. Genialt. Takk, takk, fine frøkna

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Ingrid Bjørnov har skrevet boka Lakse-enka. Men du går vel ikke i den fella at du skal dele hans interesse for fisking? Moro lesing for oss på sidelinja i alle fall.

Shopping kan være en fin hobby, men litt leit for økonomien i blandt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Kaptein Graaskjegg: Åh, det var da så lite atte. Shopping og fisking - to sider av samme sak (dog høres det jo ut som du bedriver begge deler..? :-)

Anonym: Jeg er litt skeptisk til Ingrid Bjørnov, syns hun er litt masete. Jeg har fiskestang men aldri fått noen fisk på den (altså ca fire færre enn Kjæresten, fnis). Og sjansen for at jeg blir en aktiv fisker er nok minimal, ja.

Shopping kan absolutt være ugreit for økonomien, men det er vel de fleste hobbyer?

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Åh, dette var Makeløs på sitt beste! *fryde seg*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

minnea: *klapper entusiastisk i hendene av verdens fineste kommentar*

 
 
Blogger frikke Sier:

For en fantstisk sammenligning! Jeg gir meg over. Som frivillig lakseenke ga denne posten meg ekstra forståelse for denne type elveaktivitet.

 
 
Blogger Lilja Sier:

Haha! For noen fantastiske sammenligninger og observasjoner. Godt skrevet! :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frikke: det er akkurat som med mattelærere - hvis de bare gir oss noen meningsfyllte eksempler som vi kan relatere til med så er det ikke måte på hvor mye vi forstår :-)

lilja: takk takk, det er stas å høre!

 

Svare?