<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Før og etter
Stian etterlyste bilder av mitt nye hår og det skal han selvsagt få. Jeg er ganske grei sånn! Med før- og etterbilder og gode greier så ble jo dette nesten litt fashionblogging. Oohh..? Knis.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger frikke Sier:

Moteblogging er tilsynelatende også noe du kan lykkes med! Vakkert hår og fine bilder!

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Og det var det ingen som så?

(og så pen du er... )

 
 
Blogger Stian Sier:

Duverden! Takk for oppfylling av ønske! Før, etter og babe-n :-)

Og la meg komplimentere valg av frisyre! Jeg mener bestemt at jeg som kollega skulle fått med meg en slik endring.

Langt hår hos jenter symboliserer for meg ungdom og friskhet. Men jeg forstår jo at det kan være upraktisk og tungvint i blant. Her har jeg faktisk egen erfaring.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frikke: hah, kanskje jeg skal slå meg på det da? det er jo det folket vil ha, virker det som. takk takk snille du! :-)

delirium: til deres forsvar har jeg gått mye med oppsatt hår. men likevel!

(åh, takk! *danser rødmende og glad rundt på kjøkkengulvet*)

stian: bare hyggelig du! jeg vil jo veldig gjerne være ung og frisk men håper at det kan ivaretas også med noe kortere hår.

og håret til datteren din er jo intet annet enn imponerende - hvis det bildet du viser på bloggen er etter hårklippen skjønner jeg godt at hun fikk vondt i nakken!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Du var jo mye finere før klippen synes jeg. Det ser ut som en veldig dårlig klipp.Beklager, men det ser ikke bra ut

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: der er jeg ikke enig med deg. syns tvertimot at det er en fin klipp og håret var fryktelig slitt før det ble klippet. mulig det er jeg som tar dårlige bilder, eller så er vi bare uenige om hva som er fint :-)

 

Svare?