<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Amanda Seyfried i Mean GirlsOk, så jeg har sett Mamma Mia - som alle andre, og elsket den - som alle andre. Amanda Seyfried er intet annet enn nydelig og fikk meg til å spurte hjem og se Mean Girls en gang til. (Jada, jeg er en sucker for high school filmer, noen uvaner må jo jeg også ha).

For dere som ikke har sett Mean Girls så handler det om at Lindsey Lohan gjør sin entre på amerikansk high school etter x antall år i Afrika (det blir ikke spesifisert hvor i Afrika hun har vært, jeg mistenker produsentene for å tro at det er et land). Der møter hun de pene, populære og grusomme The Plastics og så blahblahblah. Amanda Seyfried har en birolle som den fabelaktig dumme Karen Smith - hennes fantastisk tomme airhead-blikk kommer dessverre ikke så veldig tydelig frem i videoen, men den er verdt en kikk likevel. Hun kan spå været med puppene! Jeg ler meg ihjel.

Etiketter:

 

til denne posten

 
OpenID minneapolise Sier:

Men da må du se Big Love, beste serien! Seyfried er eldste datteren.

 
 
Blogger Ida Sier:

skjønner at jeg må se mamma mia. mean girls elsker jeg forøvrig!

frøken makeløs, så godt at du er tilbake.trodde nesten bloggen din var nedlagt jeg!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

minnea: åh, stas! da må jeg finne den ja, tror ikke den går på norsk tv..?

ida: har du ikke sett den så må du det ja, definitivt! jeg tok en liten uplanlagt pause som plutselig varte i en måned.. så hurra for at jeg fortsatt har lesere!

 

Svare?