<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Love is all around me

Så var det siste sommerferiedag i sommerferien, i morgen bærer det tilbake på jobb. Det er store omorganiseringer på gang der, så hva høsten bringer er høyst usikkert. Muligens noe nytt og fint, men siden jeg tydeligvis har blitt frøken skeptisk så ser jeg for meg langt mer begredelige scenarier. (Så hvis noen har en fabelaktig ledig jobb i ermet er det bare å si fra!)

Denne helgen har det vært to bryllup i min umiddelbare vennekrets. Min fabelaktige Prinsessevenn (som i motsetning til Homovennen er opptatt av sånne ting som homoer skal være opptatt av) giftet seg med han som av helt åpenbare grunner er mannen i hans liv. De to er så forelsket i hverandre at man kan bli helt yr selv bare av å være i samme rom som dem.

Og min nydelige, generøse og oppmerksomme venninne giftet seg med sin ungdoms helt - så vidt jeg kan forstå hadde skjebnen utpekt dem for hverandre lenge før de skjønte det selv. Sammen har de verdens nydeligste datter og har på elegant måte unngått å bli den typen kjedelige småbarnsforeldre som ikke kan snakke om annet enn bleier og barnehagepolitikk.

Hadde alle forhold vært like åpenbare som disse så hadde en hel del mennesker blitt spart for en masse hodebry. Gratulerer så mye alle sammen!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Stian Sier:

Hei, og velkommen tilbake fra velfortjent bloggferie!

To strake 'livet, liksom' på samme antall dager tungt å fordøye. De fortjener sin ettertanke. Det var svært så grublerisk frøkna ble etter at kjæresten reiste? Hm. Både om andres kjærlighet og hva som gjør egen kjærlighet verdt å leve?

Når det gjelder folk som gifter seg, er jeg full av glede over slike! Slik bejaende optimisme er jo alldeles sjarmerende! Og folk blir så pene når de er forelsket. Så ja til bryllup! Selv er jeg for grim, gammel og grovdesillusjonert til slikt, som tidligere nevnt ...

Men all ære til de som prøver! Og kjærlighetsforhold uten problemer ('problemfrie forhold') kan du vel ikke tro på. Egentlig? Men at andre ønsker å gjøre ditt forhold lik sitt (hvis jeg leser deg rett?) er jo en uting, da ... Du har jo deg og ditt forhold. Ikke tro på at det kan sammenlignes med andres.

Disse nyforelskede er alldeles så sjarmerende!

Stian,
gammelforelsket

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hei Stian, takk takk!

Oi, var de så alvorlige? Det var virkelig ikke meningen. Jeg får forte meg å skrive noen tøyseposter så dere ikke tror jeg har blitt deprimert eller noe.

Jeg også syns det er fryktelig stas med bryllup, hørte nylig noen omtale det å gifte seg som et løfte om at man har tro på fremtiden sammen (eller noe i den retning). Det syns jeg var fint sagt!

Selvsagt tror jeg ikke på problemfrie forhold - tydelig at ironien min ikke er helt på plass igjen etter sommeren. Må øve! :-)

 

Svare?