<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna er B-vare

I natt har jeg sovet litt dårlig fordi jeg har hatt vondt i den ene armen. Den ene fingeren var hoven og det var ømt oppover armen, men med et par Ibux på morgenkvisten gikk alt mye bedre. Ut på ettermiddagen i dag kjedet jeg meg litt på jobb og gikk inn på kontoret til en kollega for å slå av en prat. Men da hun fikk se min hovne og røde hånd og armen min med en mystisk rød strek fra fingeren til albuen, fikk hun en skummel bekymringsrynkete panne og sa at jeg måtte komme meg til legen strurenstraks. To andre kolleger var helt enige med henne og da de begynte å snakke om blodforgiftning tok jeg beina fatt og løp til Legevakta så fort jeg kunne på mine ti centimeters hæler.

Og det var nok lurt, for jeg har visst en bakteriell infeksjon i fingeren som har spredt seg via lymfesystemet oppover armen. Det er ikke farlig men jeg har fått en kraftig fjorten dagers antibiotikakur - det blir min tredje siden jul. Sukk. Og så skal jeg putte fingeren i grønnsåpe noen ganger hver dag for å rense den (antar jeg?)

Er det ikke det ene så er det det andre eller det tredje. Denne kroppen har definitivt blitt redusert til en B-vare de siste månedene. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er nødt til å ha noe med Illuminatus å gjøre, for så mye tull kan ikke én eneste kropp klare å finne på helt på egenhånd.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Bilturist Sier:

Men i all verden...!

Kanskje på tide å sjekke hva du kan få i vrakpant?

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Dakar... Gode kolleger du har; det er ikke det foerste man tenker paa men jeg har sett resultatene av de som noeler med aa komme seg til Hr Lege. Resultatene er IKKE pene. Men vet du, det med b-vare er ikke saa galt. Det er ofte b-sidene paa singler som blir de store samleproduktene etterhvert, det er paa b-varesalg man gjoer et kupp og B staar for best!!

(men jeg likte forslaget om vrakpanten altsaa! Fikk meg til aa le:-) )

 
 
Anonymous Anonym Sier:

gratulerer med kjempeflott plassering i finalen! Og så spennende, gitt!

(Denne gangen trodde jeg faktisk at virrvarr sitt innlegg var ditt)...

kri

 
 
Anonymous Anonym Sier:

snakker om bloggidol ja :-)

kri

 
 
Blogger frikke Sier:

uff.... nå synes jeg synd på deg, frøken. God bedring!

 
 
Blogger Flopsy Sier:

Røde streker er skumle, godt at kollegene dine fikk sendt deg til doktoren!

Grønsåpe er desinfiserende sies det, så det er vel derfor du må bruke det.

 
 
Blogger Tonita Sier:

Røde streker skal man absolutt ta på alvor, - så takk dine omsorgsfulle kolleger.
For 300 år siden var jeg rammet av det samme, - da var det bading i "epsom-salt" ikke grønnsåpe, - men som de sier andre steder: sama sama
God bedring!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

bilturist: haha! wikipedia sier blant annet dette om vrak: "En person som er et vrak, kan være en som har drukket seg fra sans og samling, og ikke kan fungere skikkelig, enten psykisk, fysisk eller begge deler."

Kan ikke skjønne annet enn at jeg har krav på vrakpant..?

alter ego: takk for oppmintring, du er snill du! :-)

krissy: takk takk! trodde du? jeg er da ikke så morbid! :-)

frikke: takk takk, jeg syns visst litt synd på meg selv også..

flopsy: ja, snille kollegaene! det er visst desinfiserende ja, pluss at det driver ut verk og puss. hm, er det to måter å si det samme på mon tro?

tonita: ja, nå har jeg lært at røde streker = rett til legen. epsomsalt har jeg aldri hørt om, men er helt overbevist om at det ikke var 300 år siden :-D

 
 
Blogger Tonita Sier:

Neeeei, ikke 300. Du har selvsagt helt rett. Jeg overdriver alltid, - sannheten er at det var nokså nøyaktig 46 år siden - tror jeg (men hoderegning er litt grumsete når det går over tusentallene). Sted: Califormia, USA.

Senere, mange år senere, og etter en barnefødsel i Norge, da var det grønnsåpebad som var tingen.

Det er alltid noe som er tingen, - det er saken.

 

Svare?