<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Fridtjof Frank Gundersen i debatten om rasebegrepet

Man trenger ikke drive og redde verden på daglig basis for å gni seg forskrekket i øynene når man leser Fridtjof Frank Gundersens innlegg i dagens Aftenposten (det fins dessverre ikke på nett.) (Update: Joda, det gjør det, du kan lese det her. Takk Erlend). Der har det i det siste pågått en diskusjon om rasebegrepet og i dag har den tidligere stortingsrepresentanten for Frp kastet seg inn i debatten. Han refererer til et eksempel Thomas Hylland Eriksen brukte i sitt inlegg den 13. februar som gikk ut på at en ung mann på boligjakt som snakket perfekt svensk i telefon, stadig fikk beskjed om at boligen var utleid da han møtte opp personlig og huseier oppdaget at han var svart.

Dette handler ikke om rasisme, i følge Gundersen. Huseier var nok bare bekymret for at naboene skulle bli eksponert for "en annen kultur og adferd enn nordmenn flest liker". For eksempel at mange barn herjer og bråker i oppgangen, at det er rot i fellesvaskeriet, sterk krydderlukt og sjenerende klestørk. Alle vet jo at disse tingene henger sammen med hudfarge. Svarte mennesker roter nesten alltid i fellesvaskeriene og svarte barn bråker mye mer enn hvite barn. Hvite mennesker bruker aldri krydder.

Gundersen påpeker også det faktum (!) at markedsverdien av boliger synker etterhvert som fremmedkulturelle innvandrere blir mer dominerende, og derfor var huseieren i eksempelet selvsagt bare opptatt av naboenes økonomi og ve og vel. Han var rett og slett en real kar.

Pussig at Gundersen vet hva nordmenn flest liker. Pussig også at han kjenner den svenske mannens matvaner og vet hvor høylydte barn han har, ut fra hvilken farge svensken har på huden.

Rasebegrepet er forkastet av biologer for lenge siden, fordi de morfologiske og genetiske forskjellene mellom raser er mindre enn de som fins innenfor hver rase. Det blir rett og slett en meningsløs inndeling. I tillegg har man det historiske perspektivet; at rasebegrepet har blitt misbrukt for å hevde at noen mennesker er mer verdt enn andre. Det i seg selv er god nok grunn til å unngå begrepet.

Den eneste sammenhengen rase kan ha noe for seg, er som et rent deskriptivt begrep. Hvis overgriperen var hvit er det meningsløst at politiet i jakten på han bruker ressurser på å avhøre negre. Men rase kan aldri si noe som helst om noe annet enn hvordan en person ser ut utenpå.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Erlend Sier:

Fridtjof Frank Gundersens innlegg er lagt ut her.

 
 
Blogger Tonita Sier:

1-0 i frk M's favør - ubetinget!

 
 
Anonymous picxx Sier:

Visste ikke engang at det fantes svenske negre i norge jeg...Ikke rart at man ikke leier ut til en svenske dah... :P

 
 
Blogger Amos Keppler Sier:

Gundersen er soleklar rasist, uansett hvro mye han pakker inn ordene sine. Han har vært det i mange år og blir det ikke noe mindre etter hvert.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Mannen min har opplevd sånne artige ting før. Som å få beskjed om at «Mjaaa, du kan nok møte på visning, men det er maaange som vil ha leiligheten..» Så tropper han opp og de sier «Wow, vi trodde du var neger, vi!» Og han heter altså ikke noe mer eksotisk enn Jackson. Stakkars dem som heter noe litt mer spennende :P

Gundersen er klin kokos, da. Typsik Fri-og-Frank-argumentasjon når han blir stemplet som rasist tidligere var: «Joda, jeg liker negre jeg. Så lenge de er i Afrika.»

Ellers- så mye hvitløk og krydder jeg bruker i maten, burde vel ikke folk bo sammen med meg. For ikke å snakke om hvor mye de hvite vennene mine hyler og skriker i gangen før de kommer på besøk. Skrekk og gru (c;

 
 
Blogger frikke Sier:

Enig med deg vedrrørende rent deskriptivt begrep, Fr. M.
Når det gjelder Frekke Frank, så har jeg ikke ord.

 
 
Anonymous Sus Scrofa Sier:

Jeg har sansen for at Fri & Frank er så perverst redelig at han er lett å avkle. Denne gangen mener han altså at fordi du mener svarte gjerne er dårligere, så diskriminerer man de er svarte fordi de er dårligere. Rasisme er derimot å diskriminere de svarte fordi de er svarte. Eller tydeligvis: en rasist på friogfranksk er en person som ikke syns svartinger er dårligere, men som diskriminerer dem likevel.

Akkurat som man ikke har et jødeproblem fordi jødene er jøder, men fordi jødene stort sett er ille. Gratulerer.

Selv har jeg et FrP-problem.

 
 
Anonymous Iversen Sier:

Jeg vil bare skrive under på Virrvarrs "klin kokos". Det passet så bra på FFG. Og Sus Scrofas kommentar, og... ok, jeg er vel egentlig bare enig i mye da.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk Erlend! Tror kanskje ikke jeg har sett deg her før..? Hvis ikke er et velkommen på sin plass. Hvis du har vært her før beklager jeg allerede nå forglemmelsen og lover at det aldri skal skje igjen :-)

Tonita: Takk takk. Lett match, hoho! :-)

Picxx: Hm, hvis det var det at han var svensk som var problemet så hadde han vel fått beskjed om at leiligheten var utleid allerede i telefonen?

Amos Keppler: Hear, hear!

Virrvarr: Det er helt sykt. Fordi han heter Jackson? I'm shocked.

Jeg liker Gundersen så lenge han er på Nordpolen. Knis.

Frikke: Det var min umiddelbare reaksjon også. Men så fant jeg noen ord etterhvert, gitt :-)

Sus Scrofa: Takk for oppklaring vedrørende Gundersens logikk, du har nok skjønt mer enn meg :-) Jeg har et problem med intolerante folk som tror de er bedre enn andre, uavhengig av partitilhørighet.

Iversen: Jeg er enig med deg! :-) Vil dette være et upassende sted med litt god gammeldags smisking, tatt i betraktning din status som Idoljurymedlem? Hvis ikke: Du rocker asså. Jeg digger deg :-D

 
 
Blogger Erlend Sier:

Jeg har faktisk vært innom før. Men jeg er litt beskjeden av meg, så jeg har ikke kommentert så mye. :-)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Men duh...hvis jeg syns dette var RASEnde bra formulert, blir du snurt da?

[Sorry. Vet det er elendig humor.]

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

erlend: beskjedenhet er en dyd (visstnok). velkommen er du, uansett om du legger igjen en kommentar eller ei :-)

alter ego: ehm. neida, jeg blir vel glad..? :-)

 

Svare?