<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna skrider videre i Bloggidol

Som noen av dere har lagt merke til så har jeg altså klatret avgårde helt til finalen i Bloggidol, nå er vi bare tre igjen som skal konkurrere om seieren. Finalebidragene publiseres natt til mandag tredje mars og resultatene kommer natt til onsdag femte mars.

Oppgaven i semifinalen var å skrive den minst fristende kontaktannonsen. Det minst attraktive svaret på spørsmålene: Hvem er du, og hva ser du etter hos en partner? Her er mitt bidrag:

Ung lektor søker diskodrops

Ung mann på 47 år, jobber som lektor i naturvitenskapelige fag, søker fristende diskodrops av hunkjønn i passende alder.

Jeg trives best i mitt eget selskap men kan være sosial når det kreves. Er renslig og nøye med fasaden, og har egne tenner og eget hår.

På fritiden spiller jeg dataspill og driver ellers med forskjellige utendørsaktiviteter når jeg ikke ser på TV. Jeg liker egyptiske gullkatter, er medlem av Norsk Bonsaiselskap og har deltatt i Europamesterskap i Rubiks kube. Skyter litt med pil og bue og har forsøkt meg på knivkasting, dessverre uten særlig hell da jeg fra barnsben av har hatt problemer med finmotorikk og koordinasjonsevne. I følge moren min er årsaken en kjønnsbundet arvelig sykdom som rammer mennene i farsslekten og som kan spores helt tilbake til min tippoldefar Bernt Bernhard. Til tross for nitid utredning gjennom hele min barndom klarte dessverre aldri legene å finne den riktige diagnosen. Men nå har jeg lagt bort knivene og begynt å lage min egen ringbrynje i stedet og det er mor veldig glad for.

Jeg samler på taranteller og tomme ølbokser. Spiller badminton og ukulele, men er ingen ekspert. (Ukulele er en liten gitar, stemt som de fire tynneste strengene på en vanlig gitar og med en capo på det syvende båndet. Og så er den fjerde strengen stemt en oktav høyere.)

Det er viktig å engasjere seg i miljøsaken og jeg gjennomfører derfor et personlig miljøprosjekt som blant annet går ut på strømreduserende tiltak, utstrakt kompostering- og avfallssorteringsaktiviteter, samt at jeg bruker sparkesykkel som fremkomstmiddel for å spare kloden for unødvendige CO2-utslipp. Var tidligere aktiv i Blekkulf-klubben.

Du er 179-181 cm høy og blond. Ingen barn. Men det viktigste er at du er slank og pen og trives i mitt selskap. Håper du deler noen av mine interesser, særlig er det essensielt at du også liker egyptiske gullkatter. Men hvis du er veldig pen kan jeg være villig til å fire noe på kravene.

Bill. Mrk. Realist.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Stian Sier:

Ok, jeg tok den :-) Kjempeprestasjon, frøken! Humor med snert!

47 og realist. Men som faktaopplysning er jeg allergisk mot katter, generelt, og gullkatter, spesielt. Dette til orientering. Hehe ...

Lykke til i finalen!

Klem,
Stian

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Lykke til!
Sånne har jeg lest en del av...
:-))

 
 
Anonymous John Sier:

Han karen her hørtes jo litt interessant ut. Kanskje jeg sender inn et svar =) *rawr*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

stian: takk takk! jeg tror jeg er litt allergisk mot gullkatter jeg også :-)

anonym: virkelig? jeg trodde jeg hadde dratt på såpass at det ikke var blitt en gjenkjennelig karakter. men, det fins jo alle slags folk der ute..

john: han er ikke kjedelig hvertfall, det skal han ha :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg stemte på deg!!
Nildro

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

nildro: yay, takk! så gøy at du likte teksten selv om du ikke visste at det var jeg som hadde skrevet den! :-)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Jeg har vært helt borte, og har ikke stemt.
Elsket teksten - og tenkte umiddelbart på en blogger jeg liker - selv om han ikke har blitt 47, og kanskje ikke er sååå keen på gullkatter.

Herrlig, - du kan det du frk. M.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: javel? hvem da? si det, si det, si det! :-D

takketitakk!

 

Svare?