<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna kapra kvarten

Jammen har jeg kommet videre til semifinalen i Bloggidol. Og det var ikke med et nødskrik en gang; jeg vant visstnok hele kvartfinalen! Jeg tror aldri jeg en gang har deltatt i en kvartfinale i noe som helst før noen gang, så dette er jo stas. Detaljer som at jeg strevde både lenge og vel med teksten og til slutt sendte inn noe jeg bare var sånn passe fornøyd med, er nå glemt og fokuset ligger selvsagt på neste oppgave. Det er å skrive den minst fristende kontaktannonsen, maksimum 400 ord.

Så mens jeg skriver kontaktannonse (akk, trodde den tiden var over nå!), så får dere lese bidraget som sendte meg avgårde til semifinalen:

Fra VGs intranett

Viktig melding til alle nyansatte journalister: Vi kjører nå i gang skrivekurset «Kunsten å lage ordspill», som er en del av den obligatoriske innføringspakka «Nyansatt i VG». Kurset går over tre dager og inneholder blant annet følgende moduler:

-Ordspill i overskrifter
-Ordspill i bildetekster
-Humor i ordspill
-Ordspill og etikk

Nyansatte sports- og kulturjournalister vil seinere få muligheten til å ta kurset «Kunsten å lage ordspill , trinn 2», da ordspill vurderes som særlig viktig for disse avdelingenes journalistiske profil.

Vi minner med det samme om de andre kursene i innføringspakka:

-Kunsten å lage overskrifter som inneholder ordene sjokk/sex/skandale/drap, uansett hva artikkelen handler om (4 dager)
-Kunsten å skrive folkelig (2 dager)
-Kunsten å lokalisere nordmenn når man skriver om store, internasjonale saker (2 dager)
-Kunsten å skrive om været (2 dager)

For påmelding, send mail til kurs@vg.no Velkommen!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous randi Sier:

Gratulere!! Jeg røk ut men gleder meg til å lese bidragene til kontaktannonsen!!
Lykke til :-)

 
 
Anonymous ole k Sier:

Grattis! :-) Er ikke overrasket..

Hva var oppgaven?

 
 
Blogger Stian Sier:

Jeg er for gammel til disse idolgreiene, men jeg forstår at dette er en bragd. Virkelig kjempebra! Frøkna skriver godt.

Det var jo jeg som burde skrevet den der minst fristende kontaktannonsen, da ... Hadde vunnet lett! :-)

Stian

 
 
Anonymous emelie Sier:

Gratulerer, morsom tekst :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hei Frøkna! Den neste saken blir en veldig lett biff for deg! ;-)Som fot i hose. Believing in yaaa!

Jeg kom til å tenke på den derre giggolo-kontaktannonsen hos Zava for ikke så lenge siden. Hihi:-)Så du den eller?

Her skal det for øvrig også skrives litt i dag. Solskinn til deg!

Pussycat/ Kri

 
 
Blogger frikke Sier:

Genialt:) Overrasker meg ikke om de faktisk har kurs i samme duren. Good luck videre i rundene, frøken!

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Jeg har store problemer med den kontaktannonsen må jeg innrømme! Med mindre jeg får gudbenådet inspirasjon i kveld har du en mindre å slåss mot, for det jeg har er sørgelige greier nemlig...

*tsk*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

randi: takk, og takk for god konkurranse så langt! :-)

ole k: takk! oppgaven var å skrive maks 200 ord med stikkord "skrivekurs".

stian: takk og takk! ja, er litt stolt gitt. og så jeg som ikke eier konkurranseinstink! kanskje jeg må revurdere den påstanden..? :-)

emelie: takketitakk! :-)

krissy: takk, det trengs. jeg har nettopp fått en brutalt ærlig tilbakemelding på teksten jeg har sendt inn. oh well. ja, så annonsen hos zava, grøss og gru!

frikke: selvsagt har de sånne kurs! :-D takk takk!

delirium: nei nei, du må ikke kaste inn håndkleet? vel, om du gjør det så har du jo verdens beste grunn, skjønner forsåvidt at det kan skrante litt på inspirasjonen om dagen. men det blir i så fall et stort tap for konkurransen!

forøvrig litt forvirra; trodde fristen var i dag klokken tolv? har jeg misforstått?

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

I dag midnatt. Håper jeg...! Jeg kaster ikke inn håndkleet, det er for feiginger og pyser, men dette var nok ikke helt "min oppgave" sånn til å starte med!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Er stygt redd du tar feil her altså. De publiserer bidragene nå ved midnatt (om fire timer), men fristen gikk ut i dag kl tolv. Se Esquils kommentar til Virrvarrs spørsmål i posten om semifinaletema.. :-(

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg tror det g�r langt bedre enn du selv mener! I hvert fall har du vist det mang en gang f�r. Morsomheter kan du! Basta.

:-)

kri.

 
 
Anonymous John Sier:

Gratulerer.
Ganske sikker på at det der faktisk har stått på VGs intranett. Copy-paste? =D

 
 
Blogger elx Sier:

Grattis med å ha gått videre, selvom jeg som John lurte litt på om du bare hadde kopiert en reell kursoversikt ;)
Gleder meg til å lese annonsetekst!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: takk for at du har troa, så langt har du jo hatt rett også :-)

john: selvsagt, jeg har da ikke skrevet noe sånt helt ut fra egen fantasi :-)

elx: takk takk! annonseteksten ligger ute her nå :-)

 
 
Anonymous Kine Sier:

*ler* Den var priceless. Har tatt VG helt på kornet :D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kine: takk og velkommen hit! :-)

 

Svare?