<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frimerkeveksling

I noen måneder har jeg gått rundt med et 24-kroners frimerke i lommeboka. Jeg trenger sjelden frimerker og enda sjeldnere 24-kroners frimerker, så da jeg likevel skulle innom Posten i dag tenkte jeg at det var en god anledning til å få vekslet inn det store frimerket i noen som er litt mindre verdt.

Men tenk, det var visst helt umulig - postdamen skjønte knapt hva jeg snakket om en gang. Mystisk. Har frimerket mitt fallt i verdi siden jeg kjøpte det?

Kanskje jeg får satse på finn.no i stedet; "Stort frimerke ønskes byttet mot flere mindre".

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

Hva?!? I gamledager (på 80-tallet og sånt) var jo frimerker hard valuta som man kunne betale med i butikken til og med! Jeg er sjokkert!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jasså? Har du virklelig stått ti minutter i kø på et postkontor for å forsøke å bytte inn et 24-kroners frimerke? I beste fall kunne du tjent 14 kroner på å bytte ut frimerket i tre 7-kronersmerker. Å stå blant Very Best Of-cd-er, 10-platers dvd-samlinger om andre verdenskrig, overpriset kopipapir og småsparende pensjonister frister ikke noe særlig når fortjenesten er under det du tjener på å pante fem halvannenlitere.

Jeg anbefaler deg å ta en titt på såkalt elektronisk post. Da kan du sende bokstaver og bilder til mennesker på den andre siden av jorden, uten å betale så meget som et blått øre i porto.

//miksy

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Heidi: Takk, det er jeg og! Er ikke frimerker bittesmå verdipapir kanskje?

Miksy: Det er da en underlig innstilling du har. Pleier du å betale tre ganger prisen alle andre steder også eller gjelder det bare frimerker? Jeg var som sagt innom Posten uansett, og brukte vel ca femten sekunder på å spørre om jeg kunne få veksle frimerket mitt.

 
 
Blogger Flopsy Sier:

Jeg har lagt merke til at det ikke står noen pengesum på de nyeste frimerkene- i hvert fall gjør det ikke det på de jeg har liggende i skuffa på jobb. Der står det bare "A-post".

Kanskje det er en endring i systemet til posten? Det var jo en plage før, hver gang de hevet prisene så måtte vi kjøpe masse småfrimerker for å få brukt opp de gamle vi hadde liggende.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

flopsy: det er sant, det er en ny greie for at vi skal slippe nettopp det du sier - at man må kjøpe småfrimerker hver gang posten øker prisen på porto.

hm, tror du det er derfor de ikke ville veksle 24 kr-frimerket mitt?

 
 
Blogger Flopsy Sier:

Ja, jeg tenkte at denne nye ordningen kunne ha noe med saken å gjøre, men jeg vet jo ikke. Kanskje 24-kroners frimerket ditt er utgått på dato nå som det ikke opereres med sum på samme måte som før?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hmpfr, det er i så fall veldig barnslig av dem. jeg kjøpte jo det frimerket i desember, det kan da ikke ha gått ut på dato allerede?

 

Svare?