<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Once: Falling slowlyDette er en av de nydeligste sangene jeg har hørt på lenge. Den er hentet fra filmen Once som ennå ikke har hatt premiere i Norge (den kommer visst i juli). Jeg har allerede forelsket meg i handlingen i filmen, som går omtrent som dette:

Hovedpersonen er en navnløs gatemusikant (Guy) som reparerer støvsugere på dagtid og spiller gitar på gata i Dublin om kvelden. En dag møter han tilfeldigvis en navnløs tsjekkisk, pianospillende jente (Girl), som hjelper han å spille inn en demo som forhåpentligvis kan bidra til at han etterhvert får en platekontrakt.

"..the Guy and the Girl work through their past loves, and reveal their budding love for one another, through their songs" (IMBd)

Hele filmen utspiller seg i løpet av bare noen dager, og har (så vidt jeg har skjønt) ikke den klassiske Hollywood-slutten som man kanskje forventer. Falling Slowly vant Oscar for beste sang i 2008.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

filmen er FANTASTISK FIN, selv om den kanskje bærer litt preg av førstegangs-filmregissør (om jeg husker riktig) og debut-skuespillere. men den anbefales så absoutt! musikken er nyyydelig... sukk...
de to hovedpersonene har forøvrig gitt ut et album sammen, med selvskrevne låter fra filmen. bedre blir det vel ikke.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

fin sang. Men den virket kjent, som at jeg må ha hørt den før ene eller andre plassen?:)

kri

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Filmen er utrolig fin, vi har den på dvd takket være en særs oppmerksom kjæreste jeg har :)
Nydelige mennesker, lett å tro på historien, og veldig, veldig, veldig fin musikk. Man blir gladtristoptimist av å se den. Kan bestilles på nettet til en billigere pris enn å se den på kino, om du ikke orker å vente!
beste hilsen Reidun B

 

Svare?