<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kompliserte greier

Det er ikke rart det er så mange single her i verden. Og det er ikke rart det er så mange single som venter veldig lenge før de finner noen det er verdt å bli kjæreste med, heller. For du store verden så komplisert det er å treffe noen!

Ikke bare skal man treffe rett person, man må også treffe han på riktig tidspunkt og på riktig måte. Og det er ingen fasitløsning på hverken det ene eller det andre, for alle faktorer er i høyeste grad relative og foranderlige.

Nå har jeg møtt Kjæresten. Han er verdens aller nydeligste og gjør meg helt motbydelig lykkelig - sånn at det bobler i hodet og synger i hjertet når jeg tenker på han eller når han sier noe fint til meg (og det gjør han hele tiden, for jeg er verdens heldigste jente). Men hvis vi hadde møttes tidligere enn vi faktisk gjorde, er det slett ikke sikkert det hadde gått like bra. For hvis man møtes før man er klare for hverandre kan det fort bli bare tøys og rot og fælt. Ikke må man vente for lenge med å møtes heller, for vips så den andre opptatt i et sånn passelig bra forhold og har ikke vett til å komme seg ut av det i tide.

Hvis Kjæresten og jeg hadde møttes på en annen måte enn vi gjorde er det heller ikke sikkert det hadde gått så bra. For eksempel hadde vi neppe skjønt hva vi var i ferd med å gå glipp av hvis vi hadde møttes på byen. Han hadde sikkert hengt i baren og snakket skit med kompisene sine og jeg hadde irritert meg over hvordan de breia seg når jeg prøvde å bestille Cosmo til meg selv og Frøken Fräken.

sukker.no har vi en latterlig dårlig match (god nok grunn til å skrape hele nettstedet) og i jobbsammenheng hadde vi rett og slett aldri møtt hverandre i det hele tatt.

Det skal så visst ikke være lett, nei. Makeløs mamma sier at menn kommer rekende på en fjøl. Det har hun helt rett i, og jeg er inderlig glad for at det fins sånne fjøler. Dessuten sier hun at når man har truffet han som er den rette, så bare vet man det. Hun er klok, mammaen min.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous randi Sier:

verdens aller nydeligste og gjør meg helt motbydelig lykkelig - sånn at det bobler i hodet og synger i hjertet når jeg tenker på han

VAKKERT ;-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Da synes jeg du skal fortelle oss single om knepet: Hvor treffer man folk som gjør sånt med en?

bill.mrk. "misunnelig"

 
 
Blogger Zava Sier:

Ja, fortell oss det da Frøken M :D


*Knis*

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Hmh. Heldig for meg at jeg bor naert ei lita elv som har forbindelse med ei stor elv som har forbindelse med havet. Men synd at naaloeyet Han paa fjoela maa treffe hvis han skal reke seg hit er ganske lite, egentlig, med tanke paa hvor lite elveutloepet er i forhold til havet og lengda paa kystlinja...

Jeg ser litt for meg en fyr som driver paa ei fjoel omtrent som Karius og Baktus paa enden av historien. Og syns egentlig litt synd paa han som bare driver rundt naar han kunne kommet i land her:)

 
 
Anonymous frøken fräken Sier:

betyr det at jeg endelig kan få bruk for den fjøla jeg spikka på sløyden?? *smiler håpefullt*

 
 
Blogger elx Sier:

Rekfjøler er i min erfaring litt upålitelige mtp hva/hvem de har med seg...

 
 
Anonymous emelie Sier:

Men noen ganger kan det som virker som feil tidspunkt egentlig være helt rett.

 
 
Blogger Amelie78 Sier:

Som om jeg skulle sagt det selv.

:)

Am.

 
 
Blogger Confiteor Sier:

Men hvor møttes dere da?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

randi: det føles ganske vakkert også! :-)

radiohode, zava og confiteor: jeg sa det jo, han kom rekende på en fjøl! :-D

alter ego: å komme rekende betyr vel ikke nødvendigvis at han kommer fra havet? jeg tror ikke det var så bokstavelig det var ment hvertfall, så du trenger neppe bekymre deg over geografien der du bor :-)

frøken fräken: sett deg på fjøla og rek i vei!

elx: har du erfaring med sånt? den fjøla jeg fant hadde hvertfall veldig god last med seg!

amelie78: you and me.. :-)

 
 
Blogger elx Sier:

Misforstå meg rett. Her i gården er det så mangt som kommer rekendes på en fjøl og jeg klager ikke... Mest muligheter man ikke visste at man ønsket seg før de liksom bare *er der*.
Men foreløpig har det vært lite suksess mht en potensiell bedre halvdel. Kun noen modeller av Mr Right Now. Og ingen Mr Right.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Åh, men han kommer, skjønner du. Rekende på en fjøl helt ut fra ingensteder. Og hvertfall ikke fra der du venter at han vil komme. Det er det som er så fint! :-)

 
 
Blogger Annikken Sier:

Jeg tror Zava vet noe vi andre ikke vet;)

Fin tekst. Jeg kan skrive under på det der med at man møter folk der man minst hadde ventet det. Og timing kan faktisk ha alt å si. Det er rart, men sant.

Også kan det være så fantastisk fint!

Ha en fin helg:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

annikken: jaså? det får stå for zavas regning :-)

ja, det kan være fantastisk fint. kjipt at timing skal ha så mye å si, men samtidig handler det jo at man må være klar. og det er ikke sikkert at man er selv om man tror det selv :-)

 

Svare?