<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Om å friskne til

Det lukter så godt her, jeg skjønner ikke hva det er. Hvor kommer den lukten fra? Her er det jo hverken friske blomster eller nyvaskede gulv.

Mystisk nok virker det nesten som det kommer fra meg selv. Det er svært underlig. En veldig kjent, men likevel ukjent lukt. Som lukter godt.

Det tar et times tid før jeg skjønner det. I dag har jeg gjort som jeg pleier; dusjet, tatt på krem og parfyme. Det vanlige. Det jeg gjør hver dag. Unntatt når jeg har influensa i halvannen uke i slengen.

I det minste vet jeg nå at jeg lukter godt når jeg er frisk.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Confiteor Sier:

Har hatt en kraftig forkjølelse selv, og endelig begynner smaksløkene og duftporene å fungere, etter 2 uker i ingenmannsland! Fint å finne ut at det lukter godt av deg da ;)

 
 
Blogger Confiteor Sier:

Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

 
 
Blogger Confiteor Sier:

Har hatt en kraftig forkjølelse selv, og endelig begynner smaksløkene og duftporene å fungere, etter 2 uker i ingenmannsland! Fint å finne ut at det lukter godt av deg da ;)

 
 
Anonymous Trine. Sier:

Haha, den situasjonen kjenner jeg igjen. Det er grusomt å være syk og vite at du lukter mindre godt, selv om du ikke alltid merker det selv. Men da er det jo ekstra deilig når man endelig er opplagt nok til å stelle litt med seg selv, og få tilbake sitt hverdagsansikt og normale lukt.

Takk for kommentar i bloggen min, forresten! :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Haha. Jeg trodde du siktet til at kjæretsen lå og tikket deg over skulderen først;-)

kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

confiteor: jepp, aldri så galt at det ikke er godt for noe :-) så bra at du også er blitt frisk!

trine: jeg har strengt tatt vært for syk til å bry meg om at jeg luktet vondt. men det er deilig å både se ut og lukte som seg selv igjen! :-)

krissy: hihi :-)

 

Svare?