<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Diskriminering av fotgjengere

Jeg er dypt indignert som fotgjenger. Jeg føler meg ignorert, nedprioritert og diskriminert.

I går skulle jeg møte homovennen og Frøken Fräken på Lompa og siden jeg har beveget meg totalt kanskje fire meter de siste to ukene bestemte jeg meg for å spasere ned til Grønland. Som fotgjenger skal man jo helst holde seg på fortauet, men når fortauet er en blankskurt skøytebane og bilveien ved siden av er tørr og uten et eneste isflak så må man prioritere faren for brukne ben opp mot faren for å bli påkjørt.

Men hvorfor skal bilene alltid prioriteres? Trenger vi flere biler i indre by? Nei, vi trenger flere fotgjengere. Femti prosent av alle småærend i byen foretas visstnok til fots, så hvorfor satser man ikke på bedre fremkommelighet for alle disse folka? Hvorfor salter man ikke fortauene, hvorfor er det viktigere å forhindre bilkræsj enn brukne ben? Hvorfor tvinges gamle damer til å holde seg inne fra november til april?

Fotgjengere er miljøvennlige, vi trenger ingen parkeringsplasser og forurenser ikke. Vi støtter opp om lokalt næringsliv og skaper ikke støy. Fotgjengere får mosjon og frisk luft, er svært rimelige i drift og bringer liv til bybildet.

Så nå skal jeg starte en interessegruppe for fotgjengere, jeg skal bli fotgjenger-aksjonist. Det blir sinte leserinnlegg og Facebook-grupper, demonstrasjoner foran Stortinget, sitt-ned-aksjoner og muligens en egen fotgjenger-blogg. Her skal intet middel være uprøvd i kampen for å hevde vår rett.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Hear hear! Ná er jeg lei av á leve i skyggen av en Nissan Patrol! Kan vi med det samme kreven viss ballanse i antall sekunder grönn mann og antall sekunder grönt lys? Gi fotgjengere tillatese til á kaste smágrus< 2cm i diameter pá biler som spruter sölepytt vann pá oss og fullmakt til á gá midt i veibanen der hvor fortau ikke eksisterer eller ikke er brukbart grunnet manglende salting og snöfjerning. Kanskje ogsá disse privatbillistene vil kreve litt ordnete forhold for oss som tror at evolusjonen gav oss to ben av andre ársaker enn á clutche og gi gass.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Proev deg ikke, jeg vet hvordan det blir. Du blir akkurat likedan som bilistene er og kravstor blir du ogsaa, naar denne aksjonen din tar av. Foerst skal du ha bdre fremkommelighet. Saa skal du ha bredere fortau. Deretter vil du har mer groenn mann og fortrinnsrett. Saa vil du ha overbygde fortau i sentrale stroek saa fotgjengere ikke skal bli urimelig rammet av nedboer (bilister har jo tak, vi vil ogsaa ha!), deretter foelger krav om rullende fortau lik de har paa flyplasser, for det finnes jo fotgjengere med fremkommelighetsvansker.

Etterhvert utvikler det seg til krav om to filer paa fortauene, et for de som gaar raskt og et krabbe-felt, og kanskje et for motgaaende/forbigaaende fotgjengere ogsaa. Krav om lik fortausdekning i alle stroek av landet, og egne same-fortau paa Finnmarksvidda saa det ikke skal vaere forskjell paa folk. Og lista kunne gjoeres enda lengre.

Ikke proev deg, froekena. Du er gjennomskuet - det som later til aa vaere et lite krav kommer til aa bli en stor sutreorganisasjon. Kjoep deg heller en bil, sier jeg bare, and your problem goes away!

;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: ja det kan vi, og det gjør vi! du fremstår som et selvskrevent medlem av aksjonen, velkommen! :-)

alter ego: fnis. jeg skjønner ikke.. mener du at noe av det der er urimelige krav?

om jeg kjøper meg en bil går muligens mine problemer over (bortsett fra at jeg ikke har lappen), men det er da en veldig lite sosialdemokratisk ting å si. for hva med alle de andre?

du har bodd for lenge i utlandet, kom hjem!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Hva med alle de andre? De er ikke lenger ditt problem:)

Og ellers: nei. Men takk! Jeg har det veldig fint der jeg er. Her blomstrer krokusen for tida og snart er det vaar og utepilstid:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Joda, det er de vel det. Jeg holder jo på å redde verden jo! :-)

Åh, misunnelig! Hvor i verden er du egentlig - er det du som er min mystiske slovakiske leser?

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Nei, jeg befinner meg nok ikke i Slovakia! Jeg bor i Wordpressblokka jeg, er nabo til Frk Skavlan hvis du kjenner henne:) Naar det blir utepilstid kan vi jo sende deg en sms saa kan du komme bortover, tror vaaren kommer litt senere hos Blogspotfolket!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ja selvsagt, det visste jeg jo at du gjør. og frøken skavlan kjenner jeg så absolutt, we go waaayy back :-)

jeg er klar for utepils i wp-blokka, her i blogspotverden er det fortsatt vinter og kaldt..

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg vil bo der AlterEgo bor... *tenker på krokusen*

Jeg kjører bil, men jeg forstår Frk. Makeløs' irritasjon. Jeg har sett det selv, hvor dårlig fortauene blir ordnet i forhold til veibanen. Jeg synes det er viktig at veibanen er ryddet altså... men hvorfor kan de ikke fikse begge deler? Så jeg blir med på demo'n (tror jeg).

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Veibanen kan forsåvidt være ryddet, men fortauene er minst like viktige i disse klimadager.

Jeg sier fra når aksjonen er i gang :-)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Personlig vil jeg gjerne sende norske byplanleggere til gamle kommunistland. For man kan si mye om de gamle kommunistene med logistikk kunne de som regel. I de fleste ex-komm-byene jeg har befunnet meg i har man plass til foelgende, nevnt i rekkefoelge fra husveggen:

1) fortausdel okkupert av stillas el.lign.,
2) fortau tilgjengelig for fotgjengere,
3) fortau oeremerket bilparkering, biler helt eller halvveis oppaa
4) en eller flere filer i hver retning, kjoerbare og med plass til kollektivtransportmidler
5) midtstripe,
6) tilsvarende felter speilvendt i forhold til ovennevnte.

Og det er ikke tull engang. I dag ville foroevrig utepilsen blitt sterkt utvanna av regn, men krokusen lar seg ikke knekke:)

 
 
Blogger 2barnOgKjøkken Sier:

Litt skuffet over at Alter Ego allerede hadde brukt opp "hear! hear!" :)
Det var det første jeg tenkte også når jeg leste posten din, men jeg var innom: "hvordan staver man egentlig "hear! hear!" ?"
hair hair?
here here?
hear hear?
Jeg landet på hear hear, da jeg prøvde meg på oversettelse...
Puh, lørdagsmorgenen er ikke enkel - alle de utfordringene man støter på ;)

 
 
Blogger 2barnOgKjøkken Sier:

Lørdagsmorgen er virkelig vanskelig.
Mente ikke Alter Ego...
Mente Örn...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

alter ego: det høres helt fabelaktig ut! homovennen er faktisk byplanlegger, jeg skal definitivt forsøke å sende han på en studietur østover (uten at han på noen måte kan holdes ansvarlig for den dårlige planleggingen her i byen - selvsagt)

2barnogkjøkken: med det nicket er du tilgitt nesten hva-som-helst en lørdag morgen :-D

 

Svare?