<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna drømmer

Hva underbevisstheten min styrer med om dagen er jeg litt usikker på. Her forleden drømte jeg at jeg møtte på eksen og at han var blitt temmelig tjukk. Og i natt drømte jeg at en mann jeg knapt kjente (og ikke likte særlig godt heller) fridde til meg og at jeg tvilende svarte ja. Forlovelsesringen var heftig og sikkert skikkelig dyr med en diger stein på. Dessuten var den alt for stor til meg. Jeg mistenker at det var nettopp den som gjorde at jeg aksepterte frieriet og at jeg hadde en skummel plan om å ditche mannen og beholde ringen. Fysjom.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Confiteor Sier:

Hm, kanskje det hadde vært veien å gå for litt ekstra cash.... ;p

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Du har en helt egen, original stil på bloggen. Men som samtidig gjenspeiler frøkna bak. Småsmiler:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

confiteor: kanskje. men desverre blir jeg ikke ikke fridd til i tide og utide..

anonym: tusen takk, det setter jeg veldig stor pris på å høre! :-)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Skriver sjeldent bra du, men planen om å beholde ringen og ditche fyren er seff god, ikke noe å tvile på. De sier at snille piker kommer til himmelen mens de slemme kommer hvor langt de vil...

Tror du kunne være tjent med å lese litt vulgærlitteratur som Pornopung for å oppnå en attitudechanger om menn og hvordan de erobres - bare et tips sånn helt gratis.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk for det! Synd at det bare var en drøm da, ellers kunne jeg jo vurdert å følge ditt råd.

Hva gjelder Pornopung og Mads Larsen er jeg skeptisk. Svært skeptisk. Er ikke målet hans rett og slett å ligge med flest mulig? For det er ikke mitt mål, nemlig :-)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Nja, målet hans er vel å tjene mest mulig penger på boka og øke sjansene hos begge kjønn. Men i prosessen avslører han endel pikante ting i den boka som er greit å vite for en makeløs frøken som skal skaffe seg en mann med stor M.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Vel. Jeg er fortsatt skeptisk. Men kanskje, hvis jeg befinner meg i en bokhandel en regnværsdag og jeg finner Pornopung i ti-kroners-kurven :-)

 

Svare?