<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hvis jeg hadde spilt i band..

..så ville jeg spilt i et sånn passe kjent et. Jeg ville ikke vært vokalist i Rolling Stones liksom, med en permanent hale av paparazzier etter meg - det virker bare stress. Men jeg ville ikke vært med i et helt ukjent band heller, vi skulle vært så kjente at vi kunne loffe rundt og spille på festivaler over hele verden om sommeren og så blitt bedt om å spille på sånne passe store klubber om vinteren.

Vi skulle vært så viktige og kjente at vi kunne skrive nesten hva vi ville på raideren, men så så sympatiske at vi bare ba om epler og øl og rene, tjukke, hvite frottehåndklær backstage. Ikke minst så ville jeg spilt i et band som hadde det morsomt både på og av scenen - sånn at publikum merker den gode stemningen og alle danser hysterisk happy og gliser bredt i flere timer etter at konserten er over.

Kanskje skulle jeg vært bassist. I så fall skulle jeg stått bakerst og vært übercool og hatt kontroll over hele greia. Innimellom skulle jeg ta noen svært overraskende og tilsynelatende umotiverte hopp opp og ned med bassen hengende tungt over skuldrene mine. En gang i året skulle jeg samlet det uoffisielle nettverket av passe kjente bassister som spiller i passe kjente band og så skulle vi festa og lært hverandre basstriks. Alle vet jo at de kjekkeste gutta spiller bass så det hadde garantert vært noen skikkelig gullsamlinger.

Hvis jeg ikke skulle vært bassist så skulle jeg vært vokalist. Stått helt forrest på scena og flørta med publikum og vært vekselsvis sjarmerende og tørrvittig. Når vi spilte de største hitene våre skulle jeg instruert publikum til å danse sammen med meg og siden vi hadde sånne geniale fans ville alle være med å danse og ingen var kjipe og sto bakerst og bare så på.

Nå spiller jeg jo ikke i band da. Men det kunne fort skjedd og da er det bra å ha planene klare.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Betty Boom Sier:

DA gjenstår det bare å begynne å øve:)

Betty

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Eh, det var det da. Jeg tror jeg venter med det til jeg blir oppdaget :-D

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det er veldig viktig og bra at du har planene klare. Jeg synes du har kommet langt på vei allerede. Lykke til videre i karrieren.

 
 
Blogger Confiteor Sier:

Godt å være føre var, man vet aldri! Lykke til ;)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

kan jeg få være sjefsroadie? Jeg har alltid drømt om å være en av de som henger med bandet, og sjauer og ståker i..og liksom er viktig, men som ikke er viktig for andre enn bandet.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med dårlig utviklet musikalske evner

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: takk skal du ha. det mangler kanskje litt på musikalske ferdigheter, men det kommer nok.

confiteor: nemlig, man vet aldri.

egoisten: klabert! det er ledig stilling som groupie også :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Jeg tror ikke jeg helt passer som groupie - basert på neste post..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med en dasj selvinnsikt

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hva da, er du ikke en vanlig gutt?

 

Svare?