<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Ohio Express: Yummi Yummi YummiHer er sangen som jeg plagde sjåførene mine med på bilturen i sommer, knis. Ikke skjønner jeg hvorfor de ikke ble spretne og happy av en sånn gladsang, men de (særlig den ene, vil jeg si) kunne i høyden strekke seg til et fnisete men foraktfullt fnys. Selv blir jeg ordentlig blid av å høre litt yummi yummi yummi - faktisk såpass at jeg har den som ringetone på mobilen. Så hvis dere plutselig hører Ohio Express på trikken er sjansene ganske store for at Frøken M er i nærheten.

Ohio Express er forøvrig et tøyseband fra sekstitallet. Denne sangen ga de ut i 1968 og den blir ansett for å eksemplifisere selve essensen av tyggegummi-pop.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Denne har jeg på vinyl! Et svakt øyeblikk i et antikvariat.

 
 
Blogger Merethe Sier:

Haha, den var dritkul.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: svakt? hvorfor det?

merethe: i know! :-)

 
 
Anonymous Linda Sier:

yummi yummi yummi I got love in my tummy :D fantastisk!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Hvis du ser coveret, frøken, så ville du skjønt det:
http://static.rateyourmusic.com/album_images/102664.jpg

 
 
Blogger radiohode Sier:

http://static.rateyourmusic.com/
album_images/102664.jpg

 
 
Blogger radiohode Sier:

Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

linda: ja, ikke sant? :-)

radiohode: jeg får ikke frem noen side med den linken din..

 
 
Blogger radiohode Sier:

Den siste lenken er delt på to linjer. Lim inn begge linjene som en lang adresse, så skal det vel gå.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

oida. var det coveret som fikk deg til å kjøpe platen? det passer jo ikke sammen med sangen i det hele tatt.

 

Svare?