<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Helt hypotetisk

Sett at man for eksempel, sånn helt hypotetisk, hadde snublet over noen i Bloggpolis som man syntes var både intelligent og morsom. I denne byen, der alle flørter med alle og ingen egentlig vet noe om noen andre enn seg selv, så kunne det kanskje hende at man hadde sveipet bortom noen som kunne virke som et bra menneske. Hva skulle man gjort da?

Eller sett at man kanskje hadde oppdaget noen som tilfeldigvis jobbet i samme bygning som en selv og som man ikke visste noe som helst om, unntatt at man var ganske sikker på at denne oppdagelsen var gjensidig. Og hvis det for eksempel var sånn at man overraskende ofte befant seg på samme trikk eller på samme kafe som dette mennesket som kanskje og kanskje ikke kunne vise seg å være noen det kunne være fint å bli litt kjent med. Hva i all verden skulle man gjort da?

Helt hypotetisk altså. Selvfølgelig.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Trønderspiren Sier:

Ingenting, selvsagt.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vil du ha et seriøst svar? Ja, det vil du sikkert.

Bloggpolispersonen: Send en mail, og vis interesse.

Personen på jobb: Vanskelig. Men gugling gir jo kanskje litt?

 
 
Anonymous Espen Sier:

Bloggperson:
Enig med radiohode. Send en mail, stort annet er det vel ikke å gjøre.

Jobbperson:
Hva med å si f eks: "Hei! Jobber ikke vi i samme bygningen tro?"

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Jeg har fulgt dette her en stund.. Nei. jeg skal ikke spørre. Sorry. Send ham en mail du.

God søndag.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med spørsmålstegn

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Går rett på den vanskeligste jeg. Om dere er på samme kafe, så kan du prøve å stille deg bak ham i køen (om dere bestiller ved disken). Om han bestiller en litt spesiell kaffe f.eks. så kan du spørre om den er god. Si at du har tenkt på å prøve den eller noe.

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Du kan også sette deg ved siden av ham på trikken, smil og si hei, og så se om han sier noe. Er han stille kan du si "Jobber ikke du også i ....bygget? Synes jeg har sett deg før" eller noe lignende..

 
 
Blogger vibeke Sier:

Rett og slett: Bli kjent med vedkommende. Du finner nok den beste måten på egen hånd.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Tja det er vel bare å hoppe i det det. Livet er for kort til å vente.

 
 
Blogger Esquil Sier:

hvis jeg ser en jente jeg liker, for eksempel på kafe, pleier jeg å ty til et tradisjonelt trøndersk ritual som viser tillit til, omsorg og respekt for mennesket. jeg venter til hun sitter. og så, på så diskret vis som mulig, lirker jeg frem tissefanten min og stikker den inn i øret hennes.

jeg tør påstå at jeg kan disse tingene, for jeg har MYE rutine i å være single.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Krissy har også spm (som Ego):

1. Er eksempelvis personen hypotetisk?
2. Hvem er Han?

Krissy. Med egne spekulasjoner;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk for råd, alle sammen. Jeg har ikke tenkt å si noe mer om denne saken jeg, egentlig. Om noen følte seg truffet, så - hadde de kanskje rett og kanskje ikke rett :-)

 

Svare?