<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Etterlyses: En helt vanlig gutt

Min single venninne Frøken Fräken snakker mye om helt vanlige gutter. Hun drømmer om en med "Vinstradialekt, mørkt halvlangt hår og brune øyne", men det viktigste er uten tvil at han er helt vanlig.

Jeg tror det hele begynte en helg vi var i skauen og drakk (heh, det hørtes skikkelig bad ut) og kom frem til at vi hadde gjort den samme observasjonen hva gjaldt parforhold. Det viste seg nemlig at vi begge har møtt opptil flere grusomt søte og hyggelige jenter - ikke sånn fotomodellpene, men sånne som man gjerne vil være venninne med - som har snakket mye og hjertelig om sine fantastiske kjærester som de fortsatt er fryktelig forelsket i selv etter mange år. Så ser man selvsagt for seg at disse kjærestene må være noen bemerkelsesverdige menn, men når man til slutt får møte vidundergutta så viser det seg jo at de er - ja nettopp - helt vanlige gutter.

Hva det vil si å være en helt vanlig gutt er er ikke like klart. Den helgen i skauen traff Frøken Fräken en gutt hun mener var helt vanlig, mens jeg heller mer mot at kombinasjonen brannmann/handyhunk med eget firma/en djevel på dansegulvet i grunnen er ganske uvanlig. Noen ganger føler jeg at jeg må forklare for henne at gutter i tredveåra som fortsatt bor på gudsforlatte avkroker på vestlandet kanskje er litt mer vanlige enn hun vil sette pris på, mens andre ganger lurer jeg på om Michael Jackson er den eneste som i hennes hode ikke er helt vanlig. Betegnelsen favner vidt, det kan vi hvertfall være enige om.

Men i bunn og grunn tror jeg vi forstår hverandre - det handler nok egentlig mest om å sjalte vekk de der arrogante, impulsive egoistene (som jeg har beskrevet her) og heller finne de som kanskje ikke er like spennende ved første øyekast men som har lengre holdbarhetstid. For det er jo ikke de kjekkeste gutta man vil leve resten av livet sitt med - men snarere de med Vistradialekt og brune øyne, som man må bruke tid på å bli kjent med. De der helt vanlige guttene.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Har vanlige gutter stripete genser? Derom forteller posten intet.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det har de! Eller hvertfall så bør de ha det, så ofte som mulig :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

*kremt* Jeg kjøpet et snes slike etter en viss bloggpost for ikke så altfor lenge siden...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Knis, gjorde du? Så bra da, hvertfall hvis de er i bruk..?

 
 
Blogger radiohode Sier:

De ligger innerst i skapet. Sammen med rysjeskjortene.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Uffda, stakkars gensere som har så dårlig selskap.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Dere skulle tatt dere en tur til Ungkarsfestivalen. Der er det mange vanlige gutter over 30 fra Vestlandet..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med bosted på vestlandet, men historien fra østlandet..

 
 
Anonymous Guro Sier:

Jeg vil gjerne også ha en sånn helt vanlig gutt/mann. Men jeg har funnet ut at det er vanskeligere å finne en "gjennomsnittelig" fyr enn å finne alle de som er på over eller undersiden av gjennomsnittelig.

Så skulle du eller venninna finne formelen så del den gjerne med meg :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

egoisten: jeg skal nevne det for frøken fräken og høre hva hun sier, men foreløpig er jeg skeptisk. er det ikke mye trekkspilling og sånt der?

guro: det spørs vel hvor man legger lista? forøvrig er jeg nok tilbøyelig til å foretrekke de som er på oversiden men det kan hende det ikke egentlig er særlig lurt.

 
 
Blogger Prinsesse Vil Ikke Sier:

Jeg tror det er en grunn til at "guttene" på ungkarsfestivalen er single, for å si det sånn. Mitt stalltips: de bra, normale guttene treffer man overalt; jeg traff min ute på en gate, en onsdagsnatt for snart fem år siden. Og har aldri tittet meg tilbake.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

prinsesse: jeg har vært overalt og jeg finner han bare ikke. jeg tror han må være et annet sted..

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Helt vanlige gutter setter kanskje mer pris på kjæresten sin :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

det gjør de nok. de er nok bedre menn, rett og slett - tror du ikke?

 
 
Blogger Gretten Sier:

Men hva pokker er en vanlig/gjennomsnittlig mann?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Nei det var det da. Frøken Fräken har veldig uklare grenser for dette, så jeg vet ikke. Kanskje vi må spørre henne. Er du der, kjære Fräken?

 

Svare?