<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

The Lost Patrol Band feat. Lisa Miskovsky: AlrightHer om dagen så jeg den svenske filmen Fröken Sverige fra 2004 med søte Alexandra Dahlström i hovedrollen (hun som spilte Elin i Fucking Åmål). I filmen spiller hun Moa, en litt forvirra veganerfrik som sminker seg og hører på popmusikk når vennene hennes ikke ser det.

Overraskende nok er filmen full av bra musikk, deriblant Alright med svenske The Lost Patrol Band og Lisa Miskovsky. Dette er en skikkelig gladsang og holder du ut all ruslingen i begynnelsen av videoen får du se mer av sånn bisarr dansing som jeg er så glad i. Mannen som rusler heter forøvrig Dennis Lyxzèn og var den som startet The Lost Patrol Band. Han er også medlem i bandene Refused og The (International) Noise Conspiracy og ble kåret til Sveriges mest sexy mann av svenske Elle i 2004 .

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Esquil Sier:

bra ja. bare et par uker siden jeg hørte dette youtubeklippet sist. oppdaget sangen da den lå på upnorth-lista til mtv i 2004.

dessuten er lisa miskovsky søt og har samme nese som meg.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hm, jeg må tydeligvis begynne å se mer på MTV.

Og det er nesen som gjør henne søt da, kanskje? :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

lite som har tapt seg så mye som MTV.

jeg kommenterer her fordi du har sperret for kommentarer på meme't. vil bare si at jeg er fornøyd med deg og misfornøyd med phil collins. i tjue år frem til nå trodde jeg han hadde skrevet den låta selv.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg vet ikke helt hva som skjedde med meme't, det var ikke med vilje jeg hadde stengt for kommentarer. Og nå har jeg like godt fjernet hele innlegget.

Men hyggelig at du er fornøyd med meg! Og du kan da ikke være misfornøyd med at det fins en fin versjon av den fine sangen? Selv ble jeg overlykkelig da jeg oppdaget det!

 

Svare?