<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjære fotgjenger


Kjære, søte, snille, vakre, vene fotgjenger. Jeg er syklist. Det er ingen enkel oppgave i Oslo sentrum, men jeg prøver. Vet du hvor mange meter sykkelvei det fins i indre by? Ikke jeg heller, men det er ikke mange. Noen få av dem ligger på Løkka; i Markveien og i Thorvald Meyers. Jeg sykler der nesten hver dag nettopp på grunn av disse sykkelveiene, for alternativet Trondheimsveien er rett og slett farlig for myke trafikanter med to hjul og pedaler.

Derfor lurer jeg på om du kanskje kunne tenke deg å gå på fortauet, slik det er meningen at fotgjengere skal. Jeg skjønner at det kan være fristende å valse ut i sykkelveien hvis det er trangt om plassen der innerst ved husveggene, men jeg kan love deg at det ikke vil ta lang tid før det kommer noen syklende og da er du rett og slett i veien. Du er feil mann på feil plass. Så må syklisten plinge, og da må du jo flytte deg uansett.

Kanskje vi kunne inngå en liten avtale: Hvis jeg lover å holde meg unna fortauene dine (så sant det å sykle i veien ikke innebærer umiddelbar dødsfare) så lover du å holde deg unna sykkelveiene mine. Deal?

 

til denne posten

 
Anonymous Tiqui Sier:

Hear, hear! Spesielt de som synes det er passelig å trille tre barnevogner i bredden nedover Grünerløkkas sykkelveier.

I går hadde forresten flere varebiler og salgsboder sperret hele sykkelstien på steder der kantene var for høye til å kunne smette opp på fortauet og ned igjen.

Skulle likt å se hvordan bilene ville reagert om man satte opp en salgsbod midt i veibanen uten at det var "bilfri" dag.

Kanskje syklistene burde skaffe seg tutehorn av bilstyrke i stedet for vår unnselige ynkelige plinge-klokke?

Digger forresten illustrasjonstegningene dine - hvor finner du dem? Lager du dem selv?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Barnevogner er litt problematisk, de er jo en slags fotgjenger med hjul på så hvor hører de egentlig hjemme? Syns i grunnen de er i veien overalt, siden de tar så stor plass. Og tre i bredden burde vært forbudt!

Haha, ja - enten biltutehorn eller så burde vi kanskje begynne å sykle ned fotgjengere som er i veien. That'll teach them!

Neida, hadde det enda vært så vel :-) Google er min venn når det gjelder tengninger som så mye annet, men det hender jeg bruker like mye tid på å finne en passende tegning som å skrive selve posten. Så det er veldig hyggelig å høre at de bli verdsatt!

 
 
Anonymous Tiqui Sier:

En sykkelvenn av meg pleier å suse stille helt opp på siden av de forvillede fotgjengerne i sykkelstien, for så å sneie dem med kroppen når han svinger inn foran dem. Sekundet etter de skvetter snur han seg, gliser til dem og sier: "Ta-taaa!"

Merkelig nok greier han alltid å skape god stemning og latterkramper i sykkelsporet ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det går jo ikke an å være sur når noen drar et sånt stunt! Har han merket noen effekt da - skjønner folk at det er et hint?

 

Svare?