<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Sekstitalls-EmmaDet bidrar neppe til å bygge opp et coolt image, men jeg er nå uansett gammel Spice Girls-fan. Denne sangen fra Emma Bunton er en finfin sekstitallsaktig, Motown-ish sak fra 2003 som ble en liten hit i UK. Resten av albumet er dessverre så dårlig at jeg rødmet da jeg hørte på det på Platekompaniet for et par år siden.

Videoen skal visstnok være inspirert av musikalen Sweet Charity fra 1966 som det blant annet er laget film av. I disse dager turnerer vår åttitallsvenninne Molly Ringwald USA som hovedrolleinnehaver i en nyoppsetning av musikalen.

Vel, det mye strike a pose og finurlig dansing i videoen, jeg tipper koreografen har kosa seg skikkelig da han planla det hele. Og Emma ser helt smashing ut!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Å, den sangen hadde jeg helt glemt. Og den er i grunn ganske tøff!

 

Svare?