<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Maria Mena: You are the only oneMaria Mena debuterte i 2002 og fikk en stor hit med den enormt enerverende singelen My Lullaby. To år etter returnerte hun (en hel del kilo lettere) med platen Mellow hvor You are the only one er hentet fra. En riktig respektabel plate med opptil flere finfine sanger, blant annet en duett med Thomas Dybdahl.

Senere samme år gjorde hun noe vi vel kan kalle en litt uheldig opptreden hos David Letterman, men alt det der er tilgitt og glemt for lenge siden. I 2005 kom hennes foreløpig siste plate ut, frontet av singlene Miss you love og Just hold me.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Rabbagast Sier:

Når jeg stiller på Letterman blir det i stripete genser, gitar og mine egne låter. Etterpå, når Letterman kommer ned på scenen for å gratulere meg og gjenta navnet på plata mi, så skal jeg ta tak under rumpeballene hans og løfte ham så høyt at salen kommer til å hyle av skrekkblandet fryd.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

En fantastisk oppsummering av essensen av bloggen de siste dagene. Gleder meg stort til å se deg på Letterman, du sier vel fra i god tid?

 

Svare?