<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

t.A.T.u. for Marc Jacobs

Jeg har til min store forundring oppdaget at de russiske jentene fra t.A.T.u. er valgt ut til å være de nye ansiktene i designeren Marc Jacobs sin høst/vinterkampanje. Du store min - jeg trodde disse feike-lesbene var forsvunnet under jorda for mange år siden.

De tar over stafettpinnen etter min favoritt Victoria Beckham, som frontet Marc sin vår/sommerkampanje. Resultatet derfra er en lang rekke underlige bilder, blant annet et hvor hun kikker opp av en handlepose og dette hvor hun suger på tommelen.

Er han i stand til å få den konservative Victoria til å ta sånne bilder så kan det jo bli interessant å se hva mr. Jacobs får ut av de allerede eksperimentelle t.A.T.u-jentene.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous bein Sier:

Du verden. t.A.t.u, faktisk. Det er nesten så jeg begynner å interessere meg for mote.

 
 
Anonymous Joakim Sier:

Jøss. Jeg satt faktisk her om dagen og lurte på hvor det ble av t.A.t.U jentene.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

bein: det er jo det jeg alltid har sagt; fashion er utrolig interessant.

joakim: alt det du lærer av å lese denne bloggen! :-)

 
 
Blogger Aberlour Sier:

undertegnede overvar tilfeldigvis en hel KONSERT med t.a.t.u utenfor virgin mega store i sharm-el-sheik i Egypt i mai i år. De drar gamle hits, vrikker litt, tafser litt på hverandre, hopper og spretter litt, og får egyptiske menn til å gå av hengslene.. i tillegg får de russiske charterprinsesser til å klikke rundt i gullstiletter og tilhørende leopard-tights, noe de vodkadrikkende kjærestene deres og de egyptiske mennene synes er ekstremt fascinerende.

Lekkert.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

aberlour: haha, jeg kan levende forestille meg hvordan det ser ut, særlig de russiske charterprinsessene! :-D

 

Svare?