<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Heftige tall

Ting har tatt litt av her i det siste; de to første dagene av denne uken hadde denne lille, unnselige bloggen over 1200 treff totalt. Og det helt uten hjelp av twingly-horing, spekulative overskrifter eller once-in-a-lifetime lenker fra store nettsteder.

Det er sprøtt. Og fint! Enda mer gledelig er det at den gjennomsnittlige besøkstiden også spretter oppover, antall rss-abonnenter øker og ikke minst at det ramler inn med nye lesere som tar seg tid til å kikke litt rundt og lese både her og der før de drar videre.

Så får vi bare håpe at det ikke utelukkende er for å lese om bruddet dere henger her inne alle sammen, for akkurat det å avslutte et forhold er jo ikke noe man kan gjøre sånn til stadighet.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger CurtainsAside Sier:

En fantastisk sjel og folk som vil omfavne den overgår spekulative overskrifter, brudd og twingly-horing ANYDAY!

 
 
Blogger Guro Sier:

Jeg tror jeg blir her samme om du er i rosa sukkerspinn eller gjørme humør jeg ;) Og med det samme lurer jeg på hvordan i all verden du holder styr på antallet RSS-abonenter (hvordan staves det?) du har?

Guro

 
 
Blogger Gretten Sier:

Er du på vei til å bli superstjerne i bloggeverden du da mor.

Min egen nerdetilbøyelighet gjorde at jeg måtte kvitte meg med counter'n. Skummelt var det.

 
 
Anonymous SerendipityCat Sier:

Det er nok andre kvaliteter enn bruddet som gjør at man får lyst til å følge med jevnlig på bloggen din :-)

 
 
Anonymous Mr. Walker Sier:

Gratulerer med heftige tall! Ikke så rart egentlig, du skriver jo så godt ;-)

 
 
Blogger Frøken Detektiv Sier:

Du skriver jo så bra! Derfor liker jeg å lese bloggen din. Grattis med tall!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

curtainsaside: åh, takk for kjempehyggelig kommentar!

guro: hihi, gjørmehumør? veldig bra :-) og stas at du blir! jeg bruker feedburner for å se hvor mange rss-abonnenter jeg har.

gretten: superstjerne? hardly. og ikke mor heller, for den saks skyld. counteren er skummel ja, enig i det. men jeg er nok for langt ute på kjøret til å klare å kvitte meg med den :-)

serenditipycat: og hurra for det! triste frøkner er jo ikke noe stas :-)

mr walker: takk og takk! det er mange som skriver bra som har få lesere - og en del som skriver dårlig som har overraskende mange lesere.. hm.

frøkten detektiv: tusen takk, det er så hyggelig å høre! :-)

 
 
Anonymous Kaptein Graaskjegg Sier:

Vi er rett å slett bare endel fans herute... Når jeg kommer hjem på torsdag, etter å ha vært borte hele uka, er det første jeg gjør å slå på PC'n og lese bloggen din. Det er alltid stas! Kjempestas!! Uansett tema :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kaptein graaskjegg: hm, det der må da være en overdrivelse.. men uansett veldig veldig stas at du setter pris på bloggen, det gleder meg stort! :-)

 
 
Anonymous Kaptein Graaskjegg Sier:

Helt sant ;-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

siden jeg er blond, kan du lære meg hvordan man finner ut alt det der? tall på besøkende osv?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kaptein graaskjegg: du verden. *ydmyk*

tina: jeg kunne lært deg det om du ikke var blond også :-)

jeg bruker statcounter og feedburner, det er bare å registrere seg der og gjøre det de sier. syns imidlertid at jeg bør advare deg om at statcounter er særdeles avhengighetsskapende..

 
 
Anonymous Anonym Sier:

da har man fått statconter. fancy greier. moro å se hvor leserne holder hus hen. men alle som er fra oslo bor liksom på samme sted?

 

Svare?