<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Travel jente

Jeg er midt inne i den mest hektiske jobbuken min i hele 2008. Som om det ikke er nok å ha ansvar for logistikk og informasjon når 300 mennesker fra 50 forskjellige land skal på seminartur til København til helgen, så er det også deadline for kvartalsrapportering og i går fant jeg ut at jeg må skaffe meg nytt pass på tre dagers varsel.

Da er det kanskje ikke så rart at jeg står opp midt på natten fordi jeg tror det er morgen og innser når jeg står i dusjen at jeg er så umenneskelig trøtt at jeg uansett ikke vil være i stand til å gå på jobb. Først etter å ha kapitulert og sovet en times tid skjønner jeg at jeg ikke trenger å stå opp på mange timer ennå.

Jeg har tidenes stresshodepine og er irritert på alt og alle som beveger seg sakte eller er i veien for meg - jeg har til å med klart å bli irritert på mitt eget multitaskende hode som helt på eget initiativ forfatter bloggposter når jeg ikke har tid til å skrive dem ned.

Men så er det jo moro også. Kjempemoro! Dessuten har jeg noen nydelige kolleger (jeg vet jeg klager litt på dem i blant, men egentlig er de jo fryktelig søte) som både skryter av at jeg har "totally reshaped my body", kaller meg yndig og timotei chic (jeg antar at det er det motsatte av heroin chic..?) og forteller meg at jeg gjør en fabelaktig jobb.

Så da kan man jo ikke gjøre annet enn å smile uansett.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger CamKarMir Sier:

Åh, jeg kjenner meg såå igjen. Har det sånn på jobb for tiden, jeg også. Stress og slitsomt, men også moro og utfordrende. Og oppi det hele bare må jeg skrive ned noe i/til bloggen. Merkelig.

Ha en fortsatt fin uke! :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, snodig det der - at hodet ikke tar fri fra bloggingen selv om det koker i alle retninger.

En fin uke til deg også! :-)

 
 
Blogger Stian Sier:

Stress er moro hvis man klarer å få unna sakene! Det er nå min erfaring. Det er artig når folk etterspør din kompetanse.

Stian, som går med pass og euro på innerlomma på jobben til daglig.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

stian: ja, det kan være veldig moro! denne gangen var ansvaret mitt for stort til at jeg klarte å gjøre alt selv. det å delegere i øst og vest og så stole på at andre gjør jobben så bra som jeg ville gjort den selv var en litt ny erfaring, men det gikk jo bra det også :-)

 

Svare?