<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Førpremiere på Sound of MusicDel to av (den veldig korte) føljetongen "Frøkna går på førpremierer" kommer her - i går var jeg nemlig og så Sound of Music på Edderkoppen. Den har premiere på torsdag og jeg har begynt å innse at det jo er på premierene at vip-ene henger - ikke på førpremierene. Akk.

Likevel var det jo stas og særlig for meg som er hardcore Sound of Music-fan. Jeg tøyser ikke; jeg elsker den filmen. Har sett den et utall ganger og fikk soundtracket på kassett da jeg var ni og siden den gang har alle sangene sittet klistret fast i hodet. Mer pinlig er det kanskje at jeg også kan dialogene utenat. Men hei, vi snakker tross alt om en film som har alt; kjærlighet, humor, politikk, spenning, håp - og fabelaktig musikk. Jeg er faktisk litt muggen for at det ikke er sånn i det virkelige liv at folk brått og uventet bryter ut i sang - og jeg er åpenbart ikke alene om det; Facebookgruppa And WHY can't my life be a musical? teller nå 118 490 medlemmer.

Men altså, gårsdagens førpremiere. Maria Arredondo er faktisk overraskende god som Maria og barna er selvsagt nydelige (om enn noe nervøse), mens resten av skuespillerne godt kan dra på litt og gjøre karakterene sine mer tydelige. Men alt det der kommer vel når de blir litt varmere i trøyene sine alle sammen. En del av sangnumrene fungerer bedre enn forventet (de har til og med dristet seg til å legge til en ny sang) og scenografien er enkel men effektfull.

Med andre ord er denne oppsetningen ingen nødvendighet å få med seg, men både søt og underholdende nok til at man gjerne kan ta seg en tur hvis sjansen byr seg.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

å.
jeg hater musikaler jeg.
h a t e r.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Jeg liker musikal i teater/oppsetningsform. Men musikal i film som f.eks. Sweeney Todd og MammaMia? Aaaaldri. Det suger, og det suger daarlig tilogmed.

...men noe med Bjoern Skagestad? Jatakk. Veldig gjerne. Anytime, anywhere:)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Det er det beste innlegget jeg har lest på noen blogg den siste måneden. Jeg elsker deg !

Klem
Kristian Severin Skeie

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: åh. er du en sånn en du.

alter ego: ikke mamma mia en gang? du må da være omtrent den eneste..

og forøvrig så gjør bjørn skagestad en ganske blek innsats i dette stykket, så hvis det er den eneste grunnen din for å gå så tror jeg at jeg hadde droppet det :-)

hr kristian skeie: haha, aner jeg en Sound of Music-fan? :-D

 
 
Blogger kristin Sier:

Gleder meg som en liten unge. Det er siklekonkurranse mellom mamma og meg om hvem som fortjener Bjørn Skagestad...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kristin: dere sikler over bjørn skagestad? han er den blekeste, kjedeligste og mest sjarmløse av alle i oppsetningen, så han kan du få billig av meg i hvertfall :-)

 

Svare?