<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfit (hvor er Frøkna?) - 4
Grå strikkelue fra H&M, rødt skjerf, svart ullgenser fra Soaked in Luxury og favorittbuksa. Jeg er den typen jente som får overraskede kommentarer fra venner og kollegaer når jeg en sjelden gang har på meg bukser, men denne jeansen fra Only har faktisk blitt brukt en del. Det aller beste med den er knytebåndene nederst som gjør at jeg kan bruke den både med og uten høye hæler til. Skoene jeg har på meg ble borte på dette bildet også, men disse har dere i det minste sett før.

Forøvrig trodde jeg at det å fjase rundt i byen og ta bilde av seg selv skulle bli litt mindre flaut etter som dagene gikk, men neida. Snarere tvert i mot faktisk. At enkelte tilsynelatende mener de er i sin fulle rett til å stille seg opp og glane på meg i tillegg, gjør ikke ting noe bedre.

I går sprang jeg rundt halve byen på tolv cm hæler og med en blytung laptopveske over skulderen (åh som jeg ønsker meg en minibærbar) på jakt etter et passende sted for min pinlige fotoshoot. For det syns jeg noen burde gi meg en tapperhetsmedalje. Minst!

Men altså; hvor er bildet tatt?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger etaktuarliv Sier:

Bildet er fra utenfor Tinghuset, om jeg ikke tar veldig feil.

 
 
Anonymous SerendipityCat Sier:

Ser vi ikke den flotte motebutikken Adele i bakgrunnen der tro?

 
 
Anonymous MP Sier:

Hvorfor legger du ut bilder speilvendt ?

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

MP: Bildene er vel speilvendte fordi de er tatt gjennom et speil ...

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Hambros plass og tinghuset ja. Og et hjoerne av hotell caesar i venstre bildekant :)

Kommer det speilbilde fra operaen en dag?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

etaktuarliv, serendipitycat og alter ego: dere har rett alle tre, det er tinghuset og motebutikken adele som vises i bakgrunnen.

dere er i grunnen alt for flinke, så i morgen får dere en utfordring av meg :-)

mp: det er sant som etaktuarliv sier. bilder som man tar av seg selv har jo en lei tendens til å bli speilvendte..

 
 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

Mon tro om de har juksebluser på Adele...

 
 
Anonymous Anonym Sier:

hvorfor ikke:)

 

Svare?