<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna by Andy Warhol

Astrup Fearnely-museet åpnet sin Andy Warhol-utstilling på lørdag og da passet det jo usedvanlig bra at jeg nylig fant denne fantastiske warholizeren på nettet. Det er jammen meg noe av det tøffeste jeg har sett på lenge. Marilyn og meg, liksom. Man kan lage magasincovere der inne også, som jeg vil anta at passer helt perfekt hvis man for eksempel skal lage en sånn fotobok fra Japan Photo. Homovennen og jeg lagde en til Frøken Fräkens bursdag, som i grunnen ble riktig så fin.

Men altså; utstillingen på AF-museet varer frem til 14. desember pluss at Cinemateket viser Andyfilmer i hele høst. Hurra!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Tja Sier:

Jeg ble slept med på utstillingen i praha i fjor så regner jeg med å måtte ta en oslo tur om ikke så lenge også.

 
 
Anonymous Angel_- Sier:

Artig bilde! :o) Love your blog foressten, om jeg ikke allerede har sagt det? (!!!) :o)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tja: man trenger ikke å slepes med på andy warhol vel? kunsten hans er jo noe selv jeg - med min galleriskepsis - vet å sette pris på.

angel: wee, tusen takk! :-D

 
 
Anonymous Mr. Walker Sier:

Har en orginal Marilyn hengende på veggen, må ha det bare må ha det :-)

Frøken Makeløs var nesten like søt om jeg må si det selv, og det må jeg jo ;-)

 
 
Blogger Candy Sier:

Er det galt at jeg slettes ikke er en fan av Andy Warhol? Spesielt nå som ennhver kan lage det selv med noen enkle trykk på Photoshop =)

 
 
Blogger Synline Sier:

Jeg var på Warhol-utstillinga i Stockholm i vår. Ingen stor fan jeg heller, som Candy over her, men det var da likevel mye å se og oppleve for en turist en søndag ettermiddag (passe matforgiftet - men den historien skal jeg ikke ta her...)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mr walker: en original? oi!

"nesten like søt som marilyn" - *rødmer*

candy: selvsagt er det ikke galt. om jeg ikke har fått formidlet det helt klart; her inne er alle velkomne til å like hva de vil :-)

synline: matforgiftet på andy-utstilling høres ikke bra ut! hører at af-museet hadde besøksrekord i helgen, så det var sikkert nok å se på der også - i tillegg til kunsten :-)

 

Svare?