<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfit (hvor er Frøkna?) - 2

Lite skjørt, høye hæler, lang cardigan, stor veske. Usj, første dag med tjukke strømper og støvletter.

Hvor er bildet tatt hen mon tro? Burde ikke være så vanskelig å gjette..

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Snåta Sier:

Utenfor SMK?

 
 
Anonymous eazy Sier:

Utenfor Oslo Spektrum! :-D

 
 
Blogger Candy Sier:

Utenfor bussterminalen ;)

 
 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

Trappa opp fra Sonja Henies plass til Galleri Oslo :D

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Det morsomme er at du har fått fire svar, og alle er forskjellige!

Så her er ett til: Du er omtrent i begynnelsen av gata mi.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

snåta: som i statsministerens kontor? det er i så fall feil.. men jeg kjenner en veldig bra mann som jobber der, hvis det hjelper?

eazy og candy: under normale omstendigheter ville jeg uten tvil ha godkjent svarene deres men..

heidi - er så imponerende presis i sitt svar at det er nødt til å bli henne som stikker av med seieren. hurra!

etaktuarliv: ikke så forskjellig som det kunne høres ut som (du er ikke kjent i oslo?). jeg vet jo ikke hvor du bor men tviler sterkt på at du har adresse oslo plaza - så da er det dessverre feil..

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Joda, jeg vet at de forskjellige svarene egentlig henviser til samme sted.

Og gata mi starter ikke så langt fra der du står ...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

du verden, da bor du virkelig sentralt..

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Vel, det er en lang gate ...

 

Svare?