<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Ikke lov å slackeDet er ikke lov å begynne slacke rundt selv om man brått (ok, kanskje ikke så veldig brått - men sant) er blitt kjæresteløs. Tvert i mot bør man finne frem både kjole og perler og prinsessekrone. Min mormors venninner pleide å si at det å pynte seg handler ikke om forfengelighet - det er en plikt.

I dag morges gikk en kollega et stykke bak meg på vei til jobb, og før hun skjønte at det var meg rakk hun å tenke "hvordan klarer den dama å gå på de hælene der?". Jeg hadde tatt på mine nye, 12 cm høye, før-tilbuds-pris 1400 kroners sko (jeg kjøpte dem ikke til den prisen - er du gal?) og følte meg sånn passelig kongelig.

Den følelsen var bra å ha i dag.

(Oi. Hvis jeg skal fortsette på denne måten bør jeg absolutt få både nytt kamera og ny plassering av speilet. Eventuelt en fotograf...? Dessuten er det jo rene sjansespillet å prøve å få bildene til å passe inn i en post. Noen som har peiling på sånt?)

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous Tja Sier:

Stiller både som fotograf og grafiker. En dag med brukbart vær så kan vi ha fotoshot i frognerparken.

Kanskje jeg kan hjelpe deg med slike bilder, jeg sendte deg en mail på gmail så kan du jo evnt. svare på den.

Ha en fortsatt fin prinsesse dag. ;-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Trenger vel ikke noen fotograf du vel . Jeg synes du gjør en fabelaktig jobb ;) Keep up -

 
 
Blogger Tonita Sier:

Funker veldig bra synes jeg. Du skal jo ikke framstå slik at du blir gjenkjent hvor du enn går - skal du vel.
Snacksne sko.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Hmmm det var jo trist å høre at du er tilbake i de singles rekker. Jeg for vel si velkommen allikevel. Hvis det er greit så kommer jeg til å henge ut litt her fremover. Lenge siden nå :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tja: haha, jeg tror ikke jeg egner meg som fotomodell - men ellers hjertelig takk! bilderedigering derimot, skal du ikke se bort fra at jeg ber om litt assistanse med.

(vanskelig å ha prinsessedag med alt regnværet i dag, men man gjør så godt man kan.. :-)

hr kristian skeie: åh, og det kommer fra en vaskeekte fotograf! jeg er kjempekry, hurra!

tonita: nei det er jo sant, jeg skal jo ikke bli schenndis heller. fnis.

takk, jeg er veldig fornøyd med dem! (og de er faktisk ganske gode å gå med også, sånn relativt sett..)

gretten: takk for velkomst! og du er jo alltid velkommen her, vet du vel. trenger ikke be om lov for det vel! :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Selvsagt skal man spørre. Det var slikt jeg lærte i min særs borgerlige oppdragelse som mine foreldre gav meg.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ja du er jo vokst opp blant møbler du, hih :-)

 

Svare?