<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Damer med stil


Nicole Richie. Bilder stjålet fra People.comRachel Bilson. Bilder stjålet fra Queen of the posh and broke.Keira Knightley. Bilder stjålet fra Drops of Glamour.


Blair Waldorf. Bilder stjålet fra Patty Pat. (Jeg vet at Blair bare er en karakter i en tv-serie, men jeg liker stilen hennes så godt at den alene er grunn nok til å se på Gossip Girls).

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous SerendipityCat Sier:

Gossip Girl er en serie som er verdt å se rett og slett på grunn av antrekkene!! :-)

 
 
Anonymous Homovennen Sier:

Vi som skal på fest med Frøken Makeløs på fredag er nå temmelig nervøse for å bli moteblogget, bare så det er sagt!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

serendipitycat: helt enig! :-)

homovennen: haha, du har ingenting å frykte - jeg har ikke tenkt å utsette noen andre enn meg selv for dette. og dessuten er du jo til enhver tid ulastelig antrukket (wee, endelig en ekte homokvalitet!) så du trenger ikke være redd for motepolitiet heller :-)

 
 
Blogger Candy Sier:

Leighton Meistler (hun som spiller Blair) er så vakker!

 
 
Blogger Frøken Detektiv Sier:

Gossip Girl er vedrt å se ene og alene pga antrekkene. Hva rike fjortiser på manhattan ellers driver med bryr meg ikke - men kle seg, det kan de.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

candy: ja, sukk. jeg vil også ha sånt hår!

frøken detektiv: det kan nok ha en sammenheng med klesbudsjettene deres :-D

men moro å se på er det nå uansett.

 

Svare?