<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfit (hvor er Frøkna?) - 3Selekjole fra Bangkok, rutete skjorte, sko fra Roma - gårsdagens outfit er ganske så typisk for denne Frøkna. Synd jeg ikke klarte å få med skoene bedre på bildet, de ble nylig beskrevet som "frekke" av en mannlig kollega. Det må jo være bra? Legg forøvrig merke til den noe utstuderte posen - jeg syns jeg kommer meg som moteblogger!

Men hvor har jeg vært? Man trenger ikke være hardcore Osloboer for å klare å gjette det i dag!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger etaktuarliv Sier:

Man trenger ikke være hardcore osloboer for å gjette? Det er kanskje riktig; jeg er hardcore osloboer, og jeg har ikke den fjerneste idé ...

 
 
Blogger Snåta Sier:

Det er jo et ganske gedigert hint på bildet da, nemlig en Which Witch-plakat og da tipper jeg på at det må være ved Det norske teateret:-)

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Aha! Jeg lurte på hvilken plakat det var, for å kunne bruke det som et tips. Men jeg kjente den ikke igjen.

Kanskje man heller må være hardcore teatergåer for å gjette riktig ...

 
 
Blogger Candy Sier:

Så fin du var =) Umm, er det en kino eller teater?

 
 
Anonymous lenestyle Sier:

så fint fotografert. skulle gjerne sett de frekke skoene da ;)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Det norske teateret tenkte jeg ogsaa da jeg saa plakaten. Og jeg har ikke bodd i Oslo paa mange aar :)

Men froekena, kan du ikke legge ut et eget bilde av de skoene eventuelt? Synd speilet var saa uklart nederst... ;-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Tror frøkna kommer til å bli hektå på moteblogging ;-)

kr

 
 
Anonymous RuneB Sier:

Har virkelig sansen for stilen din, frk Makeløs! Dette er faktisk min første melding her etter et halvår eller så med daglig lesing, så da kan jeg benytte anledningen til å skryte av bloggen din!

Rune

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

etaktuarliv: virkelig? og så jeg som trodde det var så enkelt i dag..

snåta: ti poeng til deg!

etaktuarliv: eller hardcore googler? :-)

candy: takk! det er teater, som påpekt over :-)

lenestyle og alter ego: det er hørt, jeg skal ta bilde av dem og legge det ved skoposten som jeg driver og skriver på. kommer senere i uka!

krissy: ikke bare moteblogging, det blir for snevert for meg. men vi får oppsummere mot slutten av uka og se :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

runeb: oi, så stas å høre - tusen takk! jeg blir veldig glad for tilbakemeldinger og kommentarer så det er kjempehyggelig at du endelig gir lyd fra deg! :-)

(og så må jeg si at jeg setter litt ekstra pris på å høre fra mine mannlige lesere nå under moteuka - jeg frykter jo at dere faller fra en etter en..)

 

Svare?