<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Leaving on a jet plane

Frøkna forlater nå landet og setter kursen mot Wien. Skal henge rundt der en liten uke med en kompis, det blir enormt bra! Har booket oss inn på en fancy suite faktisk, og mast meg til en dagstur til Salzburg. Alle kultiverte mennesker vet jo at Sound of Music ble spilt inn der og siden jeg er blodfan skal jeg selvsagt på SoM-tour. The hills are alive!

Etterpå blir det intens familieidyll på hytta, så det blir svært stille i denne bloggen en stund fremover. God sommer alle sammen!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Stay cool, frøken, og hils Sigmund Freud fra oss her på berget. :-)

 
 
Anonymous Sonja DaA Sier:

Sound of Music tour høres ut som den ultimate ferien. Kos deg masse!

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Kos deg og god sommer!

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med ferie på hjemlige trakter

 
 
Blogger Gretten Sier:

Var i Wien som ung og uskyldig i '91 og opplevde det som en storslagen og vakker by. Den gjorde inntrykk. Hadde du et bra opphold der?

Mvh Gretten som virkelig liker å feriere i Europa.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: i'm cool. i'm so cool i can spit icecubes.

sonja: SoM-touren var desverre på fire timer så det ble litt i meste laget for denne frøkna. men jeg fikk SoM-guidebok av en svært generøs ung mann, så da ble det sol og glede likevel. the hills are alive! :-)

egoisten: takk, det samme!

gretten: ja, det var enormt vakkert der nede - wien har virkelig blitt en av mine favorittbyer! desverre litt vel varmt (38 grader) men vi tok noen dagsturer til bratislava og salzburg så det gikk fint. alt i alt en strålende ferie! og nå bærer det av gårde til familieidyll på hytta, juhu :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Bratislava vekker også minner. Var på Interrail sommeren '91 for å se mest mulig av Øst-Europa så raskt vi klarte etter murens fall. Bulgaria er nok det landet som huskes best i den forbindelse.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

eh, som du ser av den nyeste posten så sleit vi en del før vi skjønte hvilket land det var snakk om. fort gjort å gå litt i surr i alle de der østeuropeerne.. hm. (og så jeg som har mellomfag geografi! gisp)

 

Svare?