<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Blondinbella på ParkteateretJeg må ærlig innrømme at jeg er dypt fascinert av Blondinbella, den svenske bloggeren som har en halv million lesere i uka. Så da jeg i dag brått fant ut at hun skulle medvirke i min favorittkanal sitt flaggskip - talkshowet Studio 5 - og at opptakene skulle gjøres en liten sykkeltur unna min makeløse leilighet, så tok jeg meg en tur bort.

Av en eller annen grunn fikk vi ikke lov til å fortelle noe om programmet, men siden Blondinbella allerede har fortalt sine 500 000 lesere om sin deltakelse så kan jeg ikke forstå at det vil skade at jeg blogger litt om det også. Det morsomste som skjedde var uansett da programlederen forsnakket seg og introduserte bloggeren som Blondinbolla - og det får dere jo ikke se likevel.

Forøvrig kan jeg velvillig rapportere om at den unge svensken er både svært vakker og imponerende veltalende (for å være 17 år), uten at jeg røper noe som helst om programmet. (Og nå kom jeg plutselig på at jeg vet noe dere ikke vet og det syns jeg i grunnen er riktig så stas. At dere nok ikke er spesielt interesserte i å få vite det jeg vet, er egentlig mindre viktig).

Dessuten vet jeg nå at jeg trygt kan legge til "innspilling av Studio 5" til kategorien "Menge med kidsa" i min Oslofavorittliste. Hjelpe meg, så gammel jeg følte meg der jeg satt.

Update 15. sept: Nå som det ikke er hemmelig lengre hva programmet handlet om, kan dere lese det aktuelle intervjuet med Blondinbella her og Vampus sin omtale her.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?