<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjendisalfabetet

Her forleden fikk jeg en friend request på Facebook fra en kjendis som jeg har gått på skole med. Det var jo selvsagt litt stas men da jeg skulle fortelle det til Homovennen begynte vi å lure på hvilken kjendisbokstav min Facebookvenn hørte inn under.

Etter litt diskusjon kom vi frem til følgende definisjoner:

a-kjendis. Det er sånne som alle vet hvem er og hvordan ser ut og som folk i alle aldersgrupper snur seg etter på gaten. Mette-Marit og Åse Kleveland og Morten Harket for eksempel.

b-kjendis. De har kjente navn og er dyktige på det de driver med men blir neppe veldig plaget av autografjegere på byen. Sånne som Kristoffer Joner, Jonas Gahr Støre og Mariann Thomassen (Surferosa).

c-kjendis. Her finner vi wannabes og one-hit-wonders pluss realitystjerner og denslags folk. Vi nevner i fleng både Alejandro Fuentes, Marianne Aulie og Big Brother-folka.

d-kjendis. Disse er egentlig litt av samme ulla som b-kjendisene, men de er bare kjent blant folk som er spesielt interessert i det de driver med. Death metal-artister og sjakkspillere er gjerne kjent over hele verden, men det de driver med er så smalt at de blir ikke trykket til hvermannsens bryst likevel.

(Og for dere som lurer, så var friend requesten i følge denne listen fra en b-kjendis).

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg tror at jeg må være en aspirerende d-kjendis. Men jeg får aldri komme på hagefest og jeg mottar heller aldri noen invitasjon fra de kule folkene som bor på Grünerløkka så jeg er neimen ikke helt sikker likevel..

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Elx skriver jo på kjendisleksikon, gjør hun ikke? så definisjon av a-b-c kjendiser burde hun med letthet ta.

p.cat

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kristian: aspirerende er bra, selv er jeg jo aspirerende it-girl. vår tur kommer, bare vent! :-)

pussycatdoll: gjør hun? da får vi håpe hun dukker opp her inne og setter skapet der det skal stå.

 
 
Blogger kristin Sier:

Betyr dette at bloggerkjendiser er wannabe-kjendiser (C) eller fagkjendiser (D)? Jeg selv har gispet høyt og entusiastisk av å se VamPus & Virrvarr, for eksempel..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kristin: jeg tenker at de må være d-kjendiser. de er veldig flinke på det de driver med, men neppe særlig kjente navn utenfor bloggemiljøet. tror ingen av dem begynte med blogging for å bli kjendiser :-)

 

Svare?