<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Mye vil ha mer

En av ulempene ved å bo i den store byen er svevestøv, noe som blant annet har gjort mine en gang så hvite vegger ganske så svarte av forurensing. Det eneste som nyttet var å male dem.

Dagen i dag har derfor blitt tilbragt på stige med malerull i den ene hånden og maskeringstape i den andre og resultatet er riktig så flott, om jeg skal si det selv (den ene halvveggen som ikke ble malt fordi fire og en halv liter maling på min lille stue overraskende nok viste seg å ikke være tilstrekkelig, er irrelevant i denne sammenhengen).

Problemet nå er at det vises enda tydeligere enn før at taket også trengs å males. Og listene. Og karmene og dørene og gangen og kjøkkenet og soverommet. Sukk.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Tonita Sier:

Jeg fatter ikke hvorfor du ikke har fått kudos i bøtter og spann for din malerinnsats.

Grunnen til at jeg ikke har pøst på før er at jeg ikke har lest en blott på uker, -- ja - uker.

Om jeg er i gri igjen vet jeg ikke. Men ett er sikkert. Den som tar malerkosten fram og og setter igang - får hurra fra meg: HURRA!

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

På lørdag malte jeg taket i det store soverommet, og dermed har jeg malt alle vegger og tak. Det tok snaut to år fra jeg flyttet inn, og nå er det deilig å være ferdig. Jeg har jo ikke malt sammenhengende i to år, men det har blitt noen pauser for å ikke bli lei.

En fordel med å ha en relativt moderne leilighet er at taket er såpass lavt at jeg ikke trenger å bruke stige. Eventuelt er det en fordel ved å være relativt høy. Eller en kombinasjon.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: nei, sant? jeg syns også jeg fortjener litt heder og ære for innsatsen!

jeg har savnet deg her inne, så det er veldig fint at du er tilbake, hurra for det også! :-)

etaktuarliv: hm, ja kanskje det er en bedre strategi å ta det litt pø om pø? jeg malte alt da jeg flyttet inn (inkludert taket - et mareritt for små frøkner som meg), men nå som det har gått noen år så må jeg altså ta alt på nytt. sukk.

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Jeg tror det er mest rasjonelt å gjøre som deg; male alt på en gang. Selv er jeg ikke alltid rasjonell, derfor maler jeg over to år i stedet ...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

etaktuarliv: vel, man har bare godt av å være litt irrasjonell fra tid til annen :-)

 

Svare?