<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Örn som gjesteblogger?

Som noen av dere nok har lagt merke til, så er ikke min kjære Örn særlig flink til å oppdatere bloggen sin for tiden. Ok, det var dagens understatement - den siste posten hans er datert 13. mars og han har skrevet totalt 18 poster i hele 2008. Begredelige greier.

Og siden jeg er ganske grei og sånn, så tenkte jeg å la han slippe til her litt sånn dann og vann. Jeg kan selvsagt ikke garantere for noe som helst og dere må muligens belage dere på ørlite høyere dingsebumsefaktor i hans poster enn i mine, men jeg tror at litt gjesteblogging kan komme til å bli riktig så bra.

Denne bloggen er jo blitt hur demokratisk som helst i det siste, derfor får dere nå anledning til å stemme over hvorvidt vi skal slippe til utlendingen her inne eller ei. I tillegg er kommentarfeltet åpent for alle som vil legge føringer for hva han skal skrive om. Tidligere har det jo handlet mye om ost og dingsebumser, men jeg mistenker at han nå vil benytte anledningen til å slenge litt med leppa om samboing med Frøkna og denslags. Hmpfr.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

ja ja ja ja ja!!

Krii :-)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Saa lenge han skriver et sted er det samme for meg hvor det publiseres :) Men gjerne her. Det kan jo bli riktig morsomt!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Kan han ikke bare skrive på sin egen blogg?

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Jeg er enig med henne. *peke på alter ego*

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Ja! Ellers er det noe i veien med pollen din, så jeg sier det veldig høyt her istedet (c;

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

...Enten har du ferie, eller saa har du valgt aa bli gjesteblogger selv. Hmph.

 
 
Anonymous Fantomet Sier:

Snakk om lang ferie frøkna, savner deg nå ;-) Jaja, du fortjener det etter alle de fine bloggene dine!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Er nå glad for at pollen ikke hadde gått ut på dato.

Snart kommer vel frøkna tilbake, - så får vi se om hun kan godsnakke med Örn. *håper*

 
 
Anonymous Mari Sier:

Frøkna? Hvor er du?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Her er jeg! Antagelig semi-tilbake fra en høyst uplanlagt blogge-ferie. Er ikke det et tegn på at man har hatt en fin sommer da, mon tro?

Men veldig stas å bli savnet, hurra! Og jeg har savnet dere også!

 

Svare?