<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Livstegn

Ja altså, jeg lever. Jeg er sambis på siste uka nå, så fra mandag av blir det sikkert grining og styr her på bloggen. Bear with me.

I dag har vi vært på utflukt til Fredrikstad, ganske så eksotisk. Hadde dette vært en interiørblogg så hadde jeg sikkert lagt ut bilde av de gresselig fine koppene jeg kjøpte i gamlebyen der borte, men det er det jo ikke. Uansett; nå ryker siste rest av Ikea-helvetet ut fra kjøkkenskapene mine. Hurra!

Dessuten hadde vi besøk av Bolla Pinnsvin i kveld, han snofflet rundt i slyngplantene utenfor blokka. Kjæresten mener vi har en trøndersk ugle i treet rett utenfor leiligheten også, og tidligere i sommer hadde vi markjordbær rett ved trappen. Hvem trenger vel hage og gressklipping og iberiasnegler?

Jeg har tenkt på dere i sommer altså, og lest ting dere har skrevet og sånn. Jeg har bare hatt andre ting å gjøre på enn å blogge. Inntil videre syns jeg dere skal tenke litt på hva som er frysepunktet til luft og hva det er som gjør at togene på Bergensbanen blir innstilt på grunn av solslyng om sommeren. Det har jeg lært nylig nemlig - sånn er det å ha en mann i huset. Jups.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Frøken Fräken Sier:

Hm...ingen som kommenterer lenger....?
Vil bare si: bra du er tilbake her (skjønt - jeg vet jo at du aldri egentlig har vært borte) og skulle Frøken Makeløs noengang tvile så så skal hun vite at hun iallefall alltid vil ha èn fast leser :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hurra for faste lesere! jeg har våget meg til å sjekke statistikken og vet at det faktisk er noen som fortsatt leser. men det skulle jo bare mangle at noen ramler av lasset når man uanmeldt tar seg en sånn lang ferie :-)

 

Svare?