<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kontortøys

Jeg har endelig utført dette stuntet på sjefen min. Når hun i en (hvertfall delvis) seriøs diskusjon om arbeidsmiljøet på jobb sier at hun gjerne vil ha flere practical jokes på kontoret, så burde hun ganske enkelt forvente at noe sånt som dette vil skje.

Dog er jeg litt usikker på om jeg burde bli smigret eller snurt over at hun ikke skjønte at det var jeg som hadde gjort det før hun hadde spurt tre av mine mannlige kolleger om det var de som var den skyldige. Tøyser menn mer enn kvinner? Blir jeg ansett som en kjedelig snerpe på jobb? Trodde hun ikke at jeg hadde datakunnskaper nok til å utføre et sånt stunt (og jeg som er it-girl og alt, hmpfr)?

Vel, moro var det lell så nå overrekker jeg stafettpinnen til dere alle. Sjefer trenger å tøyses litt med, særlig når det er sommer og sånn.

(Btw; Det spiller visst ingen rolle om man trykker alt gr+piltast eller ctrl+alt+piltast, resultatet blir det samme)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Espen Sier:

Morsom spøk. :)

Forslag til neste spøk:
Ta skjermdump (Print Screen), sett skjermdumpen som bakgrunnsbilde i windows, skjul oppgavelinjen ved å ta tak i overkanten og dra den helt ned.

Gjem deg så bak en palme igjen og observér offerets frustrasjon når det ikke nytter å klikke på verken ikoner eller startknappen. :)

Hvis du vil være ekstra morsom, browser du fram en ekstra pinlig nettside (bruk fantasien, men hold deg innen rimelighetens grenser) før du tar skjermdumpen. Da er det spesielt festlig når hun/han må tilkalle hjelp for å få ordnet det.

 
 
Blogger Espen Sier:

Eller forresten, ikoner på skrivebordet vil fungere, men ikke startmenyen. :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Yay, utrolig kult! Dette skal selvsagt testes på sjefen når hun kommer tilbake fra ferie. Eneste kjipe nå er vel at hun kommer til å gjette at det er jeg som har gjort det med en gang.. :-(

 
 
Anonymous Mia Sier:

Søren også, det funker ikke hos meg. Tenker jeg får teste om det funker på jobb i morgen!

 

Svare?