<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjærestepar i gamledar

I dag har vi vært kjærester i et halvt år!

Bildet er tatt sist helg, som ble tilbragt i strålende sol på Nøtterøy. Vi hadde leid en av hyttene til Oslofjordens Friluftsråd for slikk og ingenting og tatt med oss Frøken Fräken og Homovennen på tur. Bedre garanti for en vellykket helg kan man neppe få, til tross for at all den friske luften nesten tok knekken på oss alle fire.

Mulig det kommer flere bilder fra helgen etter hvert, selv om Homovennen og Frøken Fräkens ønsker om å være anonyme kjendiser (hah!) selvsagt må etterfølges.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Frøken Fräken Sier:

vil bare minne om at den friske luften (og Frøken Fräkens hyperaktivitet) nesten tok knekken på dere TRE....

og: hurra og gratulerer! måtte det bli mange mange halvår til :)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Lykke!

Takk for romantisk bilde.

Ikke tåle frisk luft. Dere får trene mere da vel. Kanskje ikke så mye frisk luft i yogalokalene?

 
 
Anonymous emelie Sier:

å, koselig :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Se der, har vi havØRN også ;)

Hva med et gjestebloggeri av han?

Nå burde jo bladet være tatt av munnen.. hihi

kriii

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frøken fräken: beklager, det var veldig upresist av meg. du var jo oppe og vasket opp til langt på natt. fnis.

tonita: bare hyggelig! og btw; jeg tenkte på deg da jeg leste det diktet jeg har lagt ut i dag for første gang :-)

ikke mye frisk luft i yogalokalene nei, og ikke her inne i byen heller..

emelie: jah! :-)

krissy: haha, veldig bra! og ang gjesteblogging; jeg jobber med saken. se opp for makeløs örn :-)

 
 
Blogger vibeke Sier:

Hm - bakparten på sukkerspinnparet. Men koselig var det lell. Kjærestens skriverier, som han lagret på nettet for tusenvis av år siden, de har jeg lest gjennom på nytt. For forlystelsens skyld. Alle burde lese sin dose Örn en gang i mellom, og i mangel på radiohode er ikke isbiten min så dumt alternativ, selv om det er uendelig lenge siden sist oppdatering.

 

Svare?