<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Makeløse hotell for allergikere

Det kjipeste med å ikke tåle enkelte matvarer (hvete, rug og kumelk, i mitt tilfelle) er når jeg er på ferie og daglig må sjekke med uforstående kelnere og hotellpersonell om maten de serverer inneholder noe jeg ikke tåler. I Amsterdam trodde kelneren vi snakket om weed da vi spurte om det var wheat i pizzadeigen hans og var parat til å servere oss hasjpizza. Glutenfri pizza derimot, ante han ikke hva var.

Så når jeg blir stor skal jeg lage en hotellkjede for ulike typer allergikere. Røykfrie hotell fins det jo i bøtter og lass allerede, muligens fins det også et vegetarhotell eller to så det trenger jeg ikke bry det pene hodet mitt med.

Mine makeløse hotell vil eksempelvis være glutenfrie hotell, sukkerfrie hotell, melkefrie hotell, nøttefrie hotell. - Velkommen til oss, her kan du spise hva du vil uten å tenke et sekund på om du tåler det eller ei. Dessuten må vi ha støvfrie hotell og hotell som er garantert fri for pollen og pelsdyr. - Farvel kleenex, nesespray, øyedråper og zyrtec. Hurra!

Og vips så er Frøkna bestis med Paris Hilton og like rik som Petter Stordalen og vinner Nobelpris for å lindre nød, utjevne ulikheter og fremme menneskerettigheter. Det blir så bra det.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Hjorthen Sier:

Du må komme og bo på Byens Beste hotell serru, bare vi vet detpå forhånd så fikser vi hva det skal være til enhver smågæren allergiker!

 
 
Blogger Livs lerreter og annet Sier:

Jeg booker et rom allerede nå!
Neste gang du er ute å reiser tar du med deg NCF(kanskje allergiforeninger har også) sine oversatte "jeg tåler ikke" på mange språk. Da slipper du i alle fall sånne misforståelser. Skjønt jeg fikk jo beskjed om at det gikk bra for rullestolbrukere en gang på en Oslorestaurant!!!!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hjorthen: herlig! hvilken by snakker vi om, mon tro?

livs lerreter: min første kunde, hurra! jeg prøvde å ha med litt sånne greier til wien i fjor, men endte vel opp med å ikke bruke det.

går det ikke bra for rullestolbrukere på oslorestauranter..?

 

Svare?