<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjæreste-poll

Jeg syns dere slapp litt vel billig unna hva gjelder rosa sukkerspinn i posten som handlet om hvor bra jeg har det for tiden. Derfor vurderer jeg nå å gi dere den hele og fulle historien om hvordan jeg møtte Kjæresten, dryppende full av sukkersøtt kliss og forelsket bobling. Imidlertid er jeg så pass grei at jeg lar dere få lov til å velge om dere vil høre Kjærestehistorien eller ei. Så stem i vei!(Ok, dette var først og fremst en unnskyldning fordi jeg så veldig gjerne ville teste ut en sånn poll på bloggen).

Update: Du store min, denne pollen er jo helt uleselig i Firefox. Kom deg over i IE eller noe, og tips meg gjerne om bedre poll-verktøy!

Etiketter:

 

til denne posten

 
OpenID lothiane Sier:

Jeg forlater aldri Firefox, i hvert fall ikke til fordel for Explorer som jeg har et sterkt hatforhold til. Men nok om det. Så vidt jeg kunne tyde pollresultatet er det riktig stor sjanse for at jeg får lese historien... og det gleder jeg meg til! :)

Jeg har sukret til bloggen min så til de grader de siste par månedene at jeg har gjort meg selv småkvalm til tider. Kan man få diabetes av det, tror du?

Men nå liker jeg sånne historier fra virkeligheten, jeg da. Ser fram til å lese... og setter meg til med popc... eh, gulrøtter og dip. ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg er nesten litt på vei tilbake til IE for jeg syns den nye versjonen er riktig så fin. Men du tydet nok pollresultatet riktig, det ser ut som et overveldende flertall er klare for mer kliss. Enn det!

Jeg syns det er så koselig at vi er flere som klisseblogger, vi er liksom motsatsen til de skumle pibullbloggerne, hihi :-)

Selvpåført diabetes høres ikke bra ut, men jeg tror ikke det er noen fare. Gulrøtter og dip syns jeg er et dårlig forslag når man skal se romantisk komedie - da duger bare sukkertøy og rosa vingummi!

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Jeg forsto først ikke hva jeg stemte på. Men jeg stemte ja, fordi det var mest positivt.

Etterpå skjønte jeg ikke hvordan jeg la igjen kommentar.

 
 
OpenID lothiane Sier:

Så bra med positivitet for mer kliss, det kan jeg like!

Jeg kan tenke meg det er nok av dem som står over klisset, men det er helt klart nok av dem som liker å lese feelgood og godt er det. Pitbull er bra det og, men jeg passer liksom ikke helt inn i det seriøse. Jeg prøver av og til, men det sklir rett tilbake til nonsens og personlige ting. :)

Sukkertøy og rosa vingummi? Hmm, nei da tar jeg heller sjokolade. :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

petter johan: det er bra spirit, stå på! og så kan jeg berolige deg med at du absolutt har skjønt hvordan du legger igjen kommentar :-)

lothiane: vi klissere må holde sammen! og resultatene av pollen i denne posten viser jo med all tydelighet at vi som klisseblogger har mer å gå på enn vi kanskje tror. hurra for det! :-)

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Jeg begynner å få teken på det nå! Fin post over forresten. Internettkjærlighet er det nye!

 

Svare?