<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Vi og de andre

Selvfølgelig bør ikke lesbiske par få rett til assistert befruktning. De har jo valgt lesbiskheten sin selv og bør snart forstå at når de er så dumme å forelske seg i noen som har lik tiss som dem selv så kan de ikke regne med at staten vil hjelpe dem med å få barn.

Folk som spiser på seg hjerte- og karsykdommer, vonde knær og diabetes type 2, de som røyker seg til lungekreft og KOLS, drikker seg til skrumplever og stresser seg til magesår, de stiller åpenbart i en helt annen klasse og må selvsagt fortsette å få statlig hjelp for sine uheldige livsvalg. Særlig hvis de er hetero.

Det er helt riktig som Frp og Krf sier: dersom lesbiske par får mulighet til assistert befruktning, vil heterofile par måtte vente lenger på hjelp. Og det skulle tatt seg ut! Alle vet jo at Vi er mye mer verdt enn Dem og at Vi dermed med den største selvfølgelighet fortjener å kommer foran Dem i køen. Jeg pleier alltid å knuffe meg forbi hvis jeg ser noen lesber foran meg i køen på Rimi.

All forskning viser jo at Vi er bedre mennesker enn Dem; Vi skiller oss sjeldnere, er fullstendig fri for homosmitten (barn av heteroer blir hetero, barn av homoer blir homo) og denger ungene våre bare sånn en sjelden gang. Men de vet da i det minste hvem både mor og far er og det er jo det som teller.

Det er ingen menneskerett å få barn, men noen har litt mer rett enn andre.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger tina Sier:

ååå...hadde jeg hatt et flagg ville jeg har heist det og sagt hurra, så enig!
altså..i ironien..ikke i det at..ja du skjønner.

 
 
Blogger Tonita Sier:

Besvimer av misunnelse over super skriveferdighet - fint håndtert emne.

 
 
Blogger Anathema Sier:

Bra budskap og godt skrevet!

 
 
Blogger Viktor Viktorsen Sier:

Hohoho..morsomt formulert. Flott og viktig artikkel!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

haha,så utrolig bra!

 
 
Blogger Sigrun Sier:

Veldig bra. Skjønt jeg reagerer på dette med å tilskrive sykdom folks egne "valg". Dette har mye med uflaks å gjøre, som lege Ståle Freriksen sier (han har tatt doktorgrad på flaks/uflaks som årsak til helse/uhelse).

 
 
Anonymous abre Sier:

Stiller meg i kø. Gode poenger. Ellers har jeg sans for formen din. Kjapp og morsom og rett på poenget. Det ser til og med enkelt ut, og det er ikke helt enkelt, vet jeg.

 
 
OpenID minneapolise Sier:

Hoho, geniale posten! :D

 
 
Blogger Hanne Sier:

Applaus og hurrarop! Hadde jeg hatt hatt, ville jeg tatt den av for deg nå. :oD

Skulle ønske jeg hadde skrevet denne posten.

 
 
Blogger frikke Sier:

Åh - fantastiske ironi. Er helt uenig med deg ;)

 
 
Blogger Tonita Sier:

kjære frøken,
mulig jeg bare er treg og halvblind - men er det først i dette øyeblikk den nye templaten er tatt i bruk?
Kjempefin! Kanskje jeg må ut på jakt etter noe nytt å ha på - det er jo vår - i alle fall i flg. kalenderen (og her er det ikke det ene eller det andre - varmt, fuktig, regn, tykke grå skyer, men ellers er det fint med ferie i sydlige strøk)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: jeg skjønner. hurra! :-)

tonita: besvimer av den vakre kommentaren :-)

anathema, viktor og anonym: takk takk!

sigrun: hm, flaks og uflaks? jeg er med på at noen er mer disponert for enkelte sykdommer enn andre, men det handler da litt om å ta konsekvensene av dette også? vi vet jo at det ikke er lurt å røyke, for eksempel..

abre: dødsenkelt! :-D

minnea: takk takk! og velkommen til norge (snart)!

hanne: vi kan late som at det var deg..? :-)

frikke: det var jammen bra! :-)

tonita: du er ikke blind, templaten er helt ny - så fint at du likte den! her er det sommer, hurra!

 
 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

thomas: pluss en? hm.. tror ikke jeg skjønte den helt jeg.

 
 
OpenID lothiane Sier:

Fantastisk morsomt og bra skrevet!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

takk søte lothiane!

 

Svare?